KERKESE Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

KERKESE kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

KERKESE: Tereddüt etmek, karar verememek.

KERKESE ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • TENEVVÜS: Tereddüt etmek, karar verememek. Devamını Oku

 • TENEVVÜS: Tereddüt etmek, karar verememek. Devamını Oku

 • TELESLÜS: Tereddüt etmek, karar verememek. Devamını Oku

 • DAĞDAĞA: Gürültü. Iztırab. Boş yere telâş ve zorluklar. * Tereddüt etmek, karar verememek. * Gıcıklamak. Devamını Oku

 • TİMLAK: Mülayemet etmek, yumuşaklık göstermek. * Tereddüt etmek, karar verememek. Devamını Oku

 • MÜTEREDDİDÎN: (Mütereddid. C.) Karar veremeyenler, tereddüt edenler, kararsız kişiler. * Bir yere gidip gelenler. Devamını Oku

 • TEMYİL: İki şey arasında mütereddit olmak, karar verememek. Devamını Oku

 • TEREDDÜD: Kararsızlık. Bir mes’ele hakkında karar veremiyerek şüphede kalmak. Devamını Oku

 • MÜTEREDDİD: Kararsız, teredüdde kalan, karar veremeyen, cesaretsiz. * Bir yere gidip gelen. Devamını Oku

 • HÜKM: (Hüküm) Karar. Emir. Kuvvet. Hâkimlik. Amirlik. * İrade. Kumanda. Nüfuz. * Kadılık etmek. * Tesir. Cari olmak. * Makam. * Bir dâvanın veya bir meselenin tedkik edilmesinden so a varılan karar. * Man: Fikirler ve tasavvurlar arasındaki râbıtayı tasdik veya inkâr etmek. Devamını Oku

 • MÜTEREDDİDÂNE: f. Kararsızlıkla. Tereddüd ederek. * Bir yere gidip gelerek. Devamını Oku

 • TEAKKUM: Tereddüt etmek, kararsız olmak. Devamını Oku

 • IYAF: Gönül dönmek. * Mütereddit olmak, kararsızlık, tereddüt etmek. * Tiksinmek, iğrenmek. Devamını Oku

 • TEREDDÜDÂT: (Tereddüd. C.) Tereddüdler. Devamını Oku

 • HÜSN-Ü TEDBİR: İyi düşünülerek tutulan yol. Tefekkür ile tasmim etmek, ihtiyar olunacak meslek ve harekete karar vermek. * Bir kimseden bir haberi nakil ve rivâyet eylemek. * Bir şeye iyi muvaffak olmak için o işe muvafık ve hesaplı hareket etmek. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar