KELİMAT-I NAHVİYE Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

KELİMAT-I NAHVİYE kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

KELİMAT-I NAHVİYE: Nahv ilmine âit kelimeler. Cümle teşkilinde mânâya tesir eden harfler ve kelimeler.

KELİMAT-I NAHVİYE ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • NAHVÎ: Nahiv ilmine ait. Arapça gramere ait. Nahiv ilmini iyice bilen. Devamını Oku

 • NAHVÎ LİSAN: Kaidelere bağlı olan çok tertibli, ince ve geniş mânâlı lisan. Devamını Oku

 • NAHVÎ LİSAN: Kaidelere bağlı olan çok tertibli, ince ve geniş mânâlı lisan. Devamını Oku

 • NAHVİYYUN: Kelime dizimi ve nahiv ilminin ehli olan âlimler. Arapça dil âlimleri, gramerciler. Devamını Oku

 • NAHV: (Nahiv) Yol, cihet. Etraf, yön. * Misâl. * Miktar. * Kasd ve azmeylemek. * Gr: Kelimelerin birbirine rabt, izafet ve amel eylemeleriyle ilgili olan kaideleri içine alan ilim. Nahiv ilmi ile Arapça kelimelerin yeri ve usulü bilinir, yani cümle tahlili yapılır. Devamını Oku

 • BEYNİYE: Tecvidde: Harfler okunurken sesin mükemmelen akıp akmama arasında olması, kalın ile yumuşak arası okunması. Bu durumda okunan harfler şunlardır: (Râ, mim, ayn, nun, lâm.) Devamını Oku

 • LİSAN-I NAHVÎ: Arapçanın bir vasfı; intizam ve kaidelere, düsturlara bağlı belâgatlı dil.(…Amma nazariyat-ı diniyelerin mahfazaları olan elfazlar ise değiştirilmeye lüzum kalmaz. Çünkü nasihat ile ve sair tedris ve talim ve va’z ile o ihtiyaç mündefi’ olur. Lisan-ı nahvi olan lisan-ı Arabînin camiiyyeti ve elfaz-ı Kur’aniyenin i’cazı öyle bir tarzdadır ki, kabil-i tercüme değildir. Belki muhaldir Devamını Oku

 • MÜESSER: Tesir edilmiş, kendisine bir şey tesir etmiş olan. Devamını Oku

 • HURUF: (Harf. C.) Harfler. İsim ve fiil olmayan kelimeler. (Bak: Harf) Devamını Oku

 • KELİM: (Kelime. C.) Kelimeler, kelâmlar, lâkırdılar. Devamını Oku

 • KELİMAT: (Kelime. C.) Kelimeler, kelâmlar, sözler. Devamını Oku

 • SİHİR-ÂMİZ: f. Sihir gibi tesir eden, büyüleyici. Devamını Oku

 • EHL-İ KEŞF-İL KUBUR: Kabir âleminde olanları bilen, kabirdeki ölünün ahvâlini keşfedip doğru olarak haber veren veli, evliya.(Ehl-i keşf-il kuburun müşahedesiyle müteaddid vâkıatla, tahsil-i ulum ânında vefat eden bazı müştak ve ciddi bir talebe-i ulum, şehidler gibi kendini hayatta ve kendi dersiyle meşgul görüyor. Hattâ meşhur bir ehl-i keşf-il kubur, vefat eden ve İlm-i Sarf ve Devamını Oku

 • HURUFAT: (Harf. C.) Harfler. Matbaada kullanılan dökme harfler. Devamını Oku

 • İSTİFALE: Tecvidde: Bir harfin, okunduğu zaman aşağı çene tarafına düşüp üst damağa yükselmesi. Bu hâlde ağızdan çıkan harfler: “Müsta’liye” harflerinin zıddıdır. Bu harfler: “Elif, Be, Te, Se, Cim, Ha, Dal, Zel, Rı, Ze, Sin, Şın, Ayın, Fe, Kaf, Kef, Lâm, Mim, Nun, Vav, He, Yâ” dır. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar