KELENDİ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

KELENDİ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

KELENDİ: Bir para. * Sağlam ve sert yer.

KELENDİ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • SURRE: (C.: Surer) Para kesesi, para çıkını. * Hac zamanında İslâm Devletinin pâdişahı tarafından fakir ve muhtaçlara dağıtılması için Mekke ve Medineye her yıl gönderilen para ve sâir şeyler. Devamını Oku

 • KİSE: (Kis-Kese) f. Küçük-büyük torba kab. * Para kesesi. Kumaştan çanta biçiminde torba kab. * Yoğurt kesesi. * Para. Para hesabı. Öz para. * Kestirme yol. Devamını Oku

 • NAKD: (C?: Nukûd) Madeni para, akçe. * Bir şeyin bedelini peşinen ödemek. * Para olarak bulunan servet. * Vezin ve ayarı tamam olan para. * Bir şeye hırsızlamasına bakma. * Seçmek. * Saymak. Devamını Oku

 • İKRAMİYE: Hürmet ve mükâfat için verilen para veya hediye. * Memurlara maaş haricinde ve her sene belli bir zamanda verilen para. * Yapılan iyilik karşılığı olarak verilen hediye veya para. * Satıcı tarafından pazarlığın hâricinde olarak müşteriye yahut arada vasıta olana verilen şey. * Bazı teşekkül ve müesseselerin belirli zamanlarda, hisse sahiplerine kur’a çekerek dağıttıkları Devamını Oku

 • MAHKUK: Hakkedilmiş. Sert bir şey üzerine sert kalemle kazılarak yazılmış. Devamını Oku

 • SERT: Aşağı getirmek. * Yutmak.SERT $ : Çiriş mâaunu. Devamını Oku

 • SERMAYE: f. Ana mal. Esas para. İlk elde mevcut olan para. * Kazanılmış ilim. * Hayat. Ömür. Devamını Oku

 • EMYA(N): f. Para kesesi, içine para konulan torba, çanta. Devamını Oku

 • MEVKUFAT: (Mevkufe. C.) Bir zaman için tutulup alıkonulmuş mal veya para. * Vakfedilmiş mal, emlâk. * Gelirden artıp hazineye mâl edilen para. Devamını Oku

 • İFRAZCİYAN: Darphanede sikke (para) kesenler. Altun, gümüş ve bakır madenlerini para haline getirdikleri için bu tabir meydana gelmiştir. Devamını Oku

 • EFEKTİF: Fr. Nakit para, elde bulunan para. Devamını Oku

 • MEBLAĞ: Para, mevcud para miktarı. * Yetişmek. Devamını Oku

 • NAKDÎ: Paraca, peşin para ile. Para ile alâkalı ve paraya müteallik. Devamını Oku

 • NAKDÎ: Paraca, peşin para ile. Para ile alâkalı ve paraya müteallik. Devamını Oku

 • PİŞADEST: f. Peşin para ile alış veriş. * İşçiye, çalıştıktan so a verilen para. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar