KEFALETEN Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

KEFALETEN kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

KEFALETEN: Kefil olarak. Kefillik suretiyle.

KEFALETEN ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • KEFAF-I NEFS: Bir kimsenin ölmeyecek kadar olan nafakası.KEFALET : Kefillik. Bir kimse kendine âid bir işi yapamadığı veya borcunu ödeyemediği takdirde, yerine onun işini göreceğini kabul etmek. * Birine kefil olmak. İşini üzerine almak. Devamını Oku

 • TEKFİL: Kefil etme. Kefil edilme. Kefil gösterme. * Boynuna aldırmak. Devamını Oku

 • KEFALET-İ NAKDİYE: Bir hususu te’min için depozite yatırmak suretiyle kefil olma. Devamını Oku

 • MÜTEKEFFİLÂNE: f. Kefil olarak. Devamını Oku

 • MÜKÂFELE: Karşılıklı olarak birbirine kefil olma. Devamını Oku

 • MEKFUL: (Kefâlet. den) Kefil olmuş veya kefil olunmuş. Devamını Oku

 • MUHIKKANE: f. Haklı olarak. Haklı olmak suretiyle. İhkak-ı hak etmek suretiyle. Devamını Oku

 • MUHIKKANE: f. Haklı olarak. Haklı olmak suretiyle. İhkak-ı hak etmek suretiyle. Devamını Oku

 • İDANETEN: Borç olarak, ödünç olarak, idane suretiyle. Devamını Oku

 • RADİYEN: Razı olarak, beğenilerek, hoşnud olmak suretiyle. Devamını Oku

 • CEM’AN: Bir yere toplamak suretiyle, toplanmış olarak. Devamını Oku

 • TANZİREN: Nazire olarak. Benzetme suretiyle. Devamını Oku

 • KEFALETNAME: f. Kefillik kâğıdı, kefalet senedi. Devamını Oku

 • TA’VİZEN: Karşılık olarak, karşılık alınmak suretiyle. Gelecekte gelirinden kesilmek şartıyla. Devamını Oku

 • TEMLİKEN: Mülk olarak vermek suretiyle. Temlik tarzında. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar