KAZİYE-İ MEŞHURE Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

KAZİYE-İ MEŞHURE kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

KAZİYE-İ MEŞHURE: Man: Herkesce sâbit olduğu hasebiyle hükmolunan kaziyye.

KAZİYE-İ MEŞHURE ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • KAZİYE-İ MUTLAKA: Man: Hiçbir ihtimâl gösterilmeyip, bir şeyin şöyle olduğuna veya olmadığına açıktan açığa hükmolunan kaziyye’dir. Devamını Oku

 • KAZİYE-İ TAKLİDİYYE: Man: Mücerred. Başkasından duymakla hükmolunan kaziyye. Devamını Oku

 • KAZİYE-İ SÂLİBE: Man: Mevzuun mahmulünden selbiyle hükmolunan, yâni; bir şeye nefi ile hükmeyleyen kaziyye’dir. “Kamerin ziyası kendinden değildir” gibi. Devamını Oku

 • ZÎ-HASSA-İ MEŞHURE: Meşhur hususiyet sâhibi. Devamını Oku

 • KAZİYE-İ MUHAYYELE: Man: Kizb olduğu mâlum iken nefsin ya münbasit ya münkabız olduğu kaziyye. Hayali olan hüküm. Devamını Oku

 • KAZİYE-İ MUHAYYELE: Man: Kizb olduğu mâlum iken nefsin ya münbasit ya münkabız olduğu kaziyye. Hayali olan hüküm. Devamını Oku

 • KÜHURE: Yüzünü pörtürmek. Devamını Oku

 • KAZİYE-İ KÜLLİYE: Man: Hüküm mevzuunun cemi efradına şâmil olan kaziyye. “İnsanların cümlesi nâtıktır” gibi. Devamını Oku

 • KAZİYE-İ İHTİMALİYYE: Man: Bir şeyin olması veya olmaması mümkün olmak ihtimâli üzerine bina olunan kaziyye. Devamını Oku

 • KAZİYE-İ NAZARİYYE: Man: Aklın bir delil ile tasdik eylediği kaziyye. Delilinin mukaddematı yakiniyyattan ise, yakiniyye’dir ve illâ zanniye olur. Devamını Oku

 • KAZİYE-İ ŞARTİYYE-İ MÜNFASILA: Man: Mahmulü birden fazla olmakla bu mahmulllerin biri elbette mevzua isnad olunmak lâzım geldiğine hükmolunan kaziyyedir. (Adet ya tektir, ya çifttir) gibi. Devamını Oku

 • KAZİYE-İ MAKBULE: Kabule mazhar olmuş hüküm ve iddia. İtimad edilir zâtların söyledikleri ve bu itimada binâen kabul edilen kaziyye. Devamını Oku

 • KAZİYE-İ HAMLİYYE: Man : Mahmulün (yâni, haberin), mevzua (yani mübtedaya) sübut veya nef’i ile hükmü hâvi olan kaziyye. Tabir-i diğerle: Mahmulün mevzua kayıtsız ve şartsız olarak isnad olunduğu kaziyyeye denir. “Dünya fânidir” gibi. Devamını Oku

 • KAZİYE-İ MUHKEME: Tam, sağlam hüküm. Temyizin tasdikinden geçmiş, değişmez hâle gelmiş mahkeme kararı ki, böyle bir karara mazhar olan herhangi birşey hakkında tekrar dava açılamaz; dâva mevzuu yapılamaz. Aksi takdirde kanun namına kanunsuzluk yapılmış olur. Buna “Kaziye-i mahkumun bihâ” da denir. (Bak: Muhkem kaziyye) Devamını Oku

 • KAZİYE-İ MÜMKİNE: Mümkün olan hüküm, kaziyye.(Meselâ: Kim iki rekât namazı filan vakitte kılsa, bir hac kadardır. İşte iki rekât namaz bazı vakitte bir hacca mukabil geldiği hakikattır. Herbir iki rekât namazda bu mâna külliyet ile mümkündür. Demek şu nevideki rivayetler vukuu bilfiil dâimi ve külli değil, zira kabulün madem şartları vardır. Külliyet ve daimilikten çıkar. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar