KÂZ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

KÂZ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

KÂZ: (Gâz) f. Makas.

KÂZ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MAKASS: Makas. Devamını Oku

 • MAKASS: Makas. Devamını Oku

 • NÂHUNBÜR: f. Tırnak makası. Devamını Oku

 • MAKASİM: (Maksim. C.) Su taksim edilen yer. Devamını Oku

 • MIKRAZ: (C.: Mekariz) Makas. Kesecek âlet. Devamını Oku

 • MİZLAKA: Uzun burunlu ışık fitili makası. Devamını Oku

 • MAKSAD: (C.: Makasıd) (Kasd. den) Kasdolunan ve istenilen şey. Merâm, gâye. Devamını Oku

 • CELEM: Koyun kırkmakta kullanılan büyük makasın herbir yüzü. Devamını Oku

 • CELEM: Koyun kırkmakta kullanılan büyük makasın herbir yüzü. Devamını Oku

 • SA’D-I TAFTAZANÎ: (M. 1322-1389) Horasan’da doğmuş büyük bir İlm-i Kelâm âlimidir. En meşhur eseri, “Makasıd” adlı kelâm kitabıdır. (Bak: Sa’deddin-i Taftazanî) Devamını Oku

 • MAKASİR: (Maksure. C.) Bir hânedeki en mahrem taraflar. Bir evin en mahrem tarafları. * Câmilerde etrâfı parmaklıklarla çevrili yüksek yer. Devamını Oku

 • NÂHUN-TIRAŞ: f. Tırnak makası, tırnak çakısı. Devamını Oku

 • NÂHUN-BÜRÂ(Y): f. Tırnak makası, tırnak çakısı. Devamını Oku

 • NOKTA-İ NAZAR: Görüş, bir nevi fikir. (Bak: Rasyonalizm)(Nazar-ı Nübüvvet ve tevhid ve imân; vahdete, âhirete, Uluhiyete baktığı için, hakaikı ona göre görür. Ehl-i felsefe ve hikmetin nazarı; kesrete, esbâba, tabiata bakar, ona göre görür. Nokta-i nazar birbirinden çok uzaktır. Ehl-i felsefenin en büyük bir maksadı, ehl-i usulü’d-din ve ülemâ-i İlm-i Kelâm’ın makasıdı içinde görünmiyecek bir Devamını Oku

 • RUBUBİYET: Cenab-ı Hakk’ın her zaman her yerde her mahluka, muhtaç olduğu şeyleri vermesi, terbiye ve tedbir etmesi ve mâlikiyyeti ve besleyiciliği keyfiyyeti. * Artırmak. Ziyade kılmak.(Ey gözleri sağlam ve kalbleri kör olmayan insanlar, bakınız! İnsan âleminde iki daire ve iki levha vardır. Birinci daire: Rububiyyet dairesidir. İkinci daire: Ubudiyyet dairesidir. Birinci levha, hüsn-ü san’attır. İkinci Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar