KAYIN Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

KAYIN kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

KAYIN: Kadının veya kocanın erkek kardeşi.

KAYIN ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • KAYINÇO: Kayın. Kayınbirader. Devamını Oku

 • BEDEL: (C.: Bedelât) Elde ve ayakta olan zahmet ve ağrı. * Karşılık. Bir şeyin yerine verilen ve yerini tutan şey. İvaz. * Başkasının adına hacca giden. * Gr: Söz esnâsında bir şeyi sıfatı veya vasfı ile beraber söylersek ve fakat kasdımız o şeyin vasfı veya sıfatı değil de zâtı olursa, zikredilen sıfat veya vasfa ” Devamını Oku

 • IHVE-İ MÜTEFERRİKÎN: Ana baba bir veya yalnız ana bir yahut da yalnız baba bir erkek kardeşler. (Müennesi: “Ahavat-ı müteferrikat’tır) Devamını Oku

 • DÂDENDER: f. Erkek üvey kardeş. Devamını Oku

 • AHVAL: (Hâl. C.) Dayılar. Annenin erkek kardeşleri. Devamını Oku

 • DADAŞ: Delikanlı, babayiğit kimse. * Erkek kardeş. Devamını Oku

 • EFDER: (Evder) f. Amca. Babanın erkek kardeşleri. * Yeğen. Amca, hala, teyze çocukları. Devamını Oku

 • FENAFİLİHVAN: (Fenâ fi-l-ihvân) Tefâni. Yani; kardeşlerin birbirinde fâni olması; kendi hissiyat-ı nefsaniyesini unutup, kardeşlerinin meziyyât ve hissiyâtı ile fikren yaşaması. Samimi ihlâs üzerine müesses en yakın dostluk, en fedakâr ve en civanmert kardeşlik. Devamını Oku

 • DAYI: Tunus ve Cezayir’in, Osmanlı idaresinde bulunduğu sıralarda buraları Osmanlılara tâbi olarak idare eden kimselere verilen ünvan. * Annenin erkek kardeşi. Devamını Oku

 • BİRADER-İ MANEVÎ: Din veya âhiret kardeşi. Devamını Oku

 • ŞAKİKA: (C.: Şakayık) Yarım baş ağrısı. * Ana – baba bir olan kız kardeş. Öz kız kardeş. * Çatlak, yarık. Devamını Oku

 • UHUVVET: Kardeşlik. Din kardeşliği. Samimi dostluk. Devamını Oku

 • İHVAN: ( kelimesinin cem’i) Kardeşler. Eş, dost. * Sâdık arkadaşlar. * Aynı mezheb veya tarikata mensub olanlar. Devamını Oku

 • HADİC(E): Vaktinden evvel doğan erkek veya kız çocuğu. Devamını Oku

 • CÜRRE-BAZ: f. Atmaca kuşu. * Erkek şahin veya akdoğan. * Hızla uçan ok. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar