KATİA Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

KATİA kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

KATİA: (C.: Katâi') Kesme, kat etme. * Kırılma. * Alâkayı kesme. Ahbaplığı kesme. * Vergi. * Arazi.

KATİA ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • KAT’-I MÜNÂSEBET: Münasebeti ve ahbaplığı kesme. Devamını Oku

 • KAT’-I ALÂKA: Alâkayı kesme. Devamını Oku

 • İHAKE: Te’sir etme. * Kesme. Devamını Oku

 • TAKTİ’: Kesme. Kesilme. Parça parça etme. Parçalara bölme. Devamını Oku

 • CERZ: Kat’, kesme. * Yok etme, mevcudiyetini kaldırma. * Katletme, öldürme. Devamını Oku

 • KITA’: Kesme, parçalama, kat etme. * Haram olan şey. Devamını Oku

 • HASM: Kesip atma, kesme, kat’etme. * Kat’i olarak bir mes’eleyi hâlledip neticeye varma. Devamını Oku

 • ZEBH: Kesme, boğazlama. Kurban kesme. (Boğazlanmış veya boğazlanacak hayvana da “zebiha” denir.) Devamını Oku

 • BÂC: f. Vergi. * Kudretli hükümdarın zayıf olan hükümdardan aldığı vergi. * Eskiden halktan alınan öşür veya haraç ve gümrük vergisi. * Renk. * Çeşit. Devamını Oku

 • BÂC-GİR: f. Vergi toplayan kimse. Vergi toplama memuru. Devamını Oku

 • TECDİ’: Bir kimseye iyileşmesin diye beddua etme. * Vücudun bir tarafını kesme. * Çocuğu zararlı şeylerle besleyip gelişmesini önleme. Devamını Oku

 • HARAC-I MUVAZZAF: Tar: Arazi üzerine her dönüm başına senevi maktuan muayyen bir miktar meblağ olarak alınacak bir vergidir. Buna “harac-ı vazife” adı da verilir. Bu vergi, zimmete taalluk eder ve araziden yalnız bilfi’l intifa edilmekle değil, intifaa temekkün ile de tahakkuk eder. Binaenaleyh, böyle bir araziyi sahibi kasden muattal bırakacak olsa, vergisini yine vermek mecburiyetindedir. Devamını Oku

 • TESBİL: (Sebil. den) Bir şeyi Allah rızası için vakfetme, Allah yoluna bağlama. * Yolcu etme, yola çıkarma. * Yol gösterme. * Kesme. Devamını Oku

 • CİZYE: Vergi. Haraç. Müslümanların fethettikleri yerlerde, müslüman olmayanlardan alınan ve devlet teminatı altında bulunmanın karşılığı olan vergi. (Bak: Haraç) Devamını Oku

 • İANE-İ ASKERİYE: Tanzimattan so a cizye yerine Hristiyan tebeadan alınan vergi. Bu vergi so adan “bedel-i askerî” adını almış ve 1908 Temmuz inkılâbına kadar devam etmiştir. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar