SÜRAKA

SÜRAKA: (Ebu Süfyan Sürâka b. Mâlik) Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, Hz. Ebu Bekir ile beraber hicret için Mekke’den çıktıklarında, Kureyş Rüesasının mühim bir mal mukabilinde onları öldürmek için gönderdikleri cesur bir adam olup, Hz. Peygamber’in mu’cizesiyle atının ayakları kuma saplanmış ve bu üç def’a tekerrür etmiştir. O vakit anladı ki […]

SÜRAKA

SÜRAKA: (Ebu Süfyan Sürâka b. Mâlik) Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, Hz. Ebu Bekir ile beraber hicret için Mekke’den çıktıklarında, Kureyş Rüesasının mühim bir mal mukabilinde onları öldürmek için gönderdikleri cesur bir adam olup, Hz. Peygamber’in mu’cizesiyle atının ayakları kuma saplanmış ve bu üç def’a tekerrür etmiştir. O vakit anladı ki […]

SEVEL

SEVEL: Koyunlarda olan bir hastalıktır. Hasta koyun sürüye uymaz, otlak yerinde döner durur.

SEHAİB

SEHAİB: (Sehâbe. C.) Bulutlar.

SUBE

SUBE: At sürüsü. * Yirmi ile kırk arasında olan keçi sürüsü. * Kabın içinde kalan su. Artık su.

SELASÛN

SELASÛN: (Selâsîn) Otuz, 30.

SELASÛN

SELASÛN: (Selâsîn) Otuz, 30.

SİNEMATOĞRAF

SİNEMATOĞRAF: Fr. Hareket yazmak demek olup kısaltılmış şekliyle sinema demektir.