SAMEDİYET

SAMEDİYET: Allah’ın (C.C.) hiç bir şeye muhtaç olmadığı gibi hazinesinden hiçbir şey eksilmemesi ve kudretine de hiç bir şey ağır gelmemesi.

SAKKA’

SAKKA’: Kulağı çok küçük olan koyun.

SENETEYN

SENETEYN: İki yıl. İki sene.

SABAH

SABAH: Gün doğmasına yakın vakitten, öğle vaktine kadar olan zaman.

SEBUÇE

SEBUÇE: f. Küçük testi. * Küçük kap.

SILLE

SILLE: (C.: Sılât) Vuslat, kavuşma. * Hediye, atâ.

SEBK-İ MEVSUL

SEBK-İ MEVSUL: Edb: Cümleleri bağlayarak birleştirme tarzı.

SU’BE

SU’BE: Yeşil başlı kertenkele.

SAR’Î

SAR’Î: Sar’a hastalığı ile ilgili.

SEVİK

SEVİK: (C.: Esvika-Sevik) Kavut adı verilen kavrulmuş un. Kavut satıcısına “sevvâk” denir.