RAZ PUŞ

RAZ PUŞ: f. Sır saklayan, sır gizleyen.

RIBKA

RIBKA: (C.: Ribak) Davar bağlamada kullanılan ip.

RİŞA’

RİŞA’: (C.: Erşiye) Kuyudan su çekmekte kullanılan urgan. * Menazil-i Kamer’den “Balık karnı” dedikleri menzilin adı.

RASĞ

RASĞ: Bilek, elbileği.

RAGN

RAGN: Meyletmek, yönelmek, eğilmek.

RUMUS

RUMUS: (Rems. C.) Mezarlar, kabirler.

RUM SURESİ

RUM SURESİ: Kur’an-ı Kerim’in 30. suresidir. Mekkîdir.

RESİYY

RESİYY: Hayır veya şerde musırrâne direnen. * Çatıyı ayakta tutan direk.