RAYGAN

RAYGAN: f. Parasız, bedâva. * Pek fazla, pek çok.

RUBERAH

RUBERAH: f. Gitmeğe hazır, yüzü yola doğru.

REBİKA

REBİKA: İp ile bağlanan davar.

RUHSATİYYE

RUHSATİYYE: San’at veya ticaret için verilen izin kâğıdı.

RUHSATİYYE

RUHSATİYYE: San’at veya ticaret için verilen izin kâğıdı.

REZZE

REZZE: İçine kilit sokulan kapı razzesi.

REZZE

REZZE: İçine kilit sokulan kapı razzesi.

RÜSTÎ

RÜSTÎ: f. Üstünlük, muvaffakıyet. * Yiğitlik. * Kuvvet.

RAMAK

RAMAK: Nefes alacak kadar kalan hava, az bir hayat eseri. * Çok az şey.

RAMİK

RAMİK: Miskle karıştırılan siyah bir madde.