RÜŞD Ü İRŞAD

RÜŞD Ü İRŞAD: Rüşd ve irşad. Doğru yola sevketmenin mükemmeliyeti. İslâmiyeti en mükemmel şekilde öğretmek.

RUHÎ

RUHÎ: Ruha ait, ruhla ilgili. Ruhça.

RİCA

RİCA: Yalvarmak, niyaz eylemek. * Canib. Taraf. (Bak: Recâ)

REMMAA

REMMAA: Oturak yeri. * Çocukların başındaki oynak yer.

RAKKAS

RAKKAS: Oynayan, dans eden, köçek.

RADİG

RADİG: Ahmak, akılsız kimse.

RAMİH

RAMİH: Süngü batıran, mızrak saplayan.

RECSAN

RECSAN: Gök gürlemesi sesi.

RABIT(A)

RABIT(A): Rabteden, bağlayan, bitiştiren. * Münasebet, alâka, bağlılık, yakınlık. İki şeyi birbirine bağlayan tertip. * Nefsini dünyadan men edip âhirete, Allah’a (C.C.) bağlanmak. * Tertip, sıra, düzen, usûl.(…Evet, tevhid-i imanî, elbette tevhid-i kulûbü ister. Ve vahdet-i itikad dahi, vahdet-i içtimaiyyeyi iktiza eder. Evet inkâr edemezsin ki: Sen bir adamla beraber […]

RAYGAN

RAYGAN: f. Parasız, bedâva. * Pek fazla, pek çok.