RAABE

RAABE: Genişlik, vüs’at. * Büyük olmak.

RABB-ÜL ÂLEMÎN

RABB-ÜL ÂLEMÎN: Bütün âlemlerin Rabbi. Her âlemi doğrudan doğruya Rububiyyeti ile tâlim, terbiye, tedbir ve idâre eden Cenab-ı Hak.(Kur’an-ı Kerim) (bazan iki kelimede, meselâ… Rabbüke tabiri ile ehadiyyeti ve Rabb-ül âlemîn ile vâhidiyyeti bildirir. Ehadiyyet içinde vâhidiyyeti ifade eder. Hattâ bir cümlede bir zerreyi bir göz bebeğinde gördüğü ve yerleştirdiği […]

RABITA-İ ŞEYH

RABITA-İ ŞEYH: Tarikat-ı Nakşiyede, müridin hayalen şeyhinin huzurunda kendini tasavvur etmesine denir.

RABİAN

RABİAN: Dördüncü olarak.