J

J: Osmanlı alfabesinin ondördüncü harfi olup, ebced hesabında “” harfi gibi, 7 sayısına tekabül eder.

JÜRİ

JÜRİ: ing. Herhangi bir mes’ele için hüküm vermek üzere toplanan hey’et, cemaat.

JARDİNİYER

JARDİNİYER: Fr. Salonlara süs için konulan ve içine çiçek ekilmek üzere bir sandığı bulunan bir mobilya.

JANDARMA

JANDARMA: Fr. Yurt içinde asayişi sağlamak gayesiyle meydana getirilen ve orduya mensup silâhlı kuvvet. Ve bu kuvvette yer alan asker.

JAJHA

JAJHA: f. Saçma sapan söyliyen. Mânâsız ve boş konuşan.

JENGARÎ

JENGARÎ: f. Bakır yeşili. Bakır pası renginde olan boya.

JIYAN

JIYAN: f. Kükremiş, kızgın. (Ey yâreli şir-i jiyan, bu hâb-ı gafletten uyan.)

JENG-DAR

JENG-DAR: f. Küflü, paslı, kirli.