IHNA’

IHNA’: İfsad etmek, bozmak. * Yaramaz söz söylemek.

IKTIDAEN

IKTIDAEN: Uyarak, ıktıda ederek, tâbi olarak.

IDA’

IDA’: Bir şeyi birbiri ardınca yapmak.

ISABE

ISABE: (C.: Asâib) Cemaat, topluluk. * Tıb: Yaraları sarmakta kullanılan bağ, yara bantı. * Başa sarılan ve şeâir-i İslâmiyeden olan sarık.

IYADETEN

IYADETEN: Hastaya hatır sorarak.

IKKA

IKKA: Çocukların doğduklarında mevcut olan saçı.

IHTİZA’

IHTİZA’: Parça parça edip taksim etmek. * Kat’etmek, kesmek.

ITMAL

ITMAL: Mahvetme, perişan etme.

ITRNAK

ITRNAK: f. Güzel ve hoş kokulu.

ITVAL

ITVAL: Uzatmak. Uzatılmak.