HABER-İ MÜTEVATİR

HABER-İ MÜTEVATİR: Birçok kimselerin çokları vasıtası ile rivâyet ettikleri hadis.

HA

HA: Osmanlı alfabesinde sekizinci harftir ve ebced sayısı ile de sekizi ifade eder. $ şeklinde okunursa: Haram şey, haşarı yüzsüz kadın mânâlarına gelir.

HABERKAS

HABERKAS: Küçük deve. * Küçük adam.

HABGAH

HABGAH: f. Yatak odası. * Uyunacak yer.