HUŞRÜBUDE

HUŞRÜBUDE: f. Aklı kapılmış, aklı başından gitmiş.

HALAS

HALAS: Kurtulma, kurtuluş. Selâmete ermek.

HEMAN

HEMAN: f. Derhâl, hemen, acele olarak, çarçabuk, o anda.

HAMİYE

HAMİYE: Tırnak kenarı. * Kızmış, kızgın.

HOŞ

HOŞ: f. İyi, güzel. * Tatlı. * Tuhaf, garip.

HIRÎDAR

HIRÎDAR: f. Alıcı, müşteri, tâlib.

HALLAC

HALLAC: Pamuk atan. Pamuğu didik didik eden.