HUMS-İ ÖŞR

HUMS-İ ÖŞR: Onda birin beşte biri. Yani, bir şeyin ellide biri.

HIMDID

HIMDID: Havuz dibinde olan döşeme.

HAYSE

HAYSE: Hurmayı yağla ve keşle karıştırmak.

HALAT

HALAT: (Hâlet. C.) Haller. Suretler. Keyfiyetler.

HAŞR-İ EMVÂT

HAŞR-İ EMVÂT: Ölenlerin dirilerek bir araya toplanmaları.

HARÎ’

HARÎ’: Kimseden çekinmeyen, fâcire kadın. * Çok gülen, gülegen.

HUSAM

HUSAM: Keskin kılıç.

HÜKM-İ KAZA

HÜKM-İ KAZA: Allah tarafından evvelce verilmiş olan hüküm.

HEM-DEM

HEM-DEM: f. Canciğer arkadaş.