ÇERB-AHUR

ÇERB-AHUR: f. İçinde yemi bol olan ahır. * Bolluk içinde yaşıyan kimse.

ÇEND

ÇEND: f. Kaç tâne? Ne kadar? * Birkaç. Üç-beş gibi adet. * Herhangi bir şeyin yüzde biri.

ÇERB

ÇERB: f. Besili, semiz, yağlı. * Muvafık, münasib, uygun. * Temayüz, imtiyaz. Diğerlerinden fazla ve üstün olma.

ÇAR-ERKÂN-I CUVANÎ

ÇAR-ERKÂN-I CUVANÎ: Padişahın özel hizmetlerinde bulunan ve Enderun’un azamlarından olan dört kişi hakkında kullanılan bir tabirdir.

ÇAR-ERKÂN-I CUVANÎ

ÇAR-ERKÂN-I CUVANÎ: Padişahın özel hizmetlerinde bulunan ve Enderun’un azamlarından olan dört kişi hakkında kullanılan bir tabirdir.

ÇEKAN

ÇEKAN: f. Damlamış, damlıyan.

ÇEKAN

ÇEKAN: f. Damlamış, damlıyan.

ÇERKES

ÇERKES: Kafkas kavimlerinden biri. * Bu kavme mensub olan kimse.