KÂSİR-ÜL ESNAM Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

KÂSİR-ÜL ESNAM kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

KÂSİR-ÜL ESNAM: Putları kıran. (Hz. İbrahim'in A.S. lâkabıdır)

KÂSİR-ÜL ESNAM ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • ESNAM: (Sanem. C.) Putlar. Tapılan heykeller. Suretler. Sanemler. Devamını Oku

 • İSMAİL (A.S.): Peygamberlerdendir. İbrahim’in (A.S.) oğludur. Küçükken İbrahim’e (A.S.), oğlunu Allah için kurban etmesi emredildi. Halilullah olan İbrahim, İsmail’i (A.S.) kurban etmek isterken Cenab-ı Hak koç gönderdi. Mu’cize zâhir oldu. Bıçak İsmail’i kesmedi, yerine koç kurban edildi. Resul-i Ekrem’in (A.S.M.) de ceddi olan İbrahim ve İsmail (A.S.)lar Kâbe’yi yeniden inşâ ettiler. (Bak: Kâbe, İbrahim (A.S.) Devamını Oku

 • ABEDE-İ ESNAM: f. Puta tapanlar. Putperestler. Heykele baş eğenler. Devamını Oku

 • KÂ’BE: (Kâbe) Dünyanın en kudsi ma’bedi. Beytullah, Beyt-ül Ma’mur, Beyt-ül Atik. Bütün mü’minlerin ibâdet esnâsında yöneldikleri merkez. Dört köşe olduğu için Kâbe denir. Bu mukaddes makamın etrafına Mescid-ül Haram ismi verilir. İçinde bir kısım olarak Makam-ı İbrahim mevcuddur. Burası İbrahim Aleyhisselâm’ın Kâbe’yi bina ederken, yahut insanları hacca davet ederken, üzerine çıktığı taşın bulunduğu yerdir. Tavaf Devamını Oku

 • NEMRUD: Zâlim ve gaddar olarak tanınmış ve Allaha karşı kibir ve isyan ile büyüklük taslamış bir kralın ismidir. Milâddan evvel 2640 yılında yaşadığı sanılmaktadır. Peygamber İbrahim Aleyhisselâm zamanında yaşamış ve onu ateşe atarak yakmak istemiş, mu’cize ile İbrahim Aleyhisselâm ateşten kurtulmuştur. Bâbil’in müessisi ve hükümdarı olup, en evvel hükümranlık ve tecebbür eden bu olduğu mervidir. Devamını Oku

 • LÂT: İslâmdan önce Arapların Kâbe’de bulunan putlarından biri. Devamını Oku

 • TEMASİL: Timsaller. Suretler. Resimler. Putlar. Semboller. Tasvirler. Devamını Oku

 • TAVAGİ: (Tâgut. C.) Putlar. Tâgutlar. Devamını Oku

 • İSHAK (A.S.): Kur’ân-ı Kerim’de adı geçen peygamberlerdendir. İbrahim (A.S.)ın oğludur. Yakub (A.S.)ın babasıdır. Devamını Oku

 • İSHAK (A.S.): Kur’ân-ı Kerim’de adı geçen peygamberlerdendir. İbrahim (A.S.)ın oğludur. Yakub (A.S.)ın babasıdır. Devamını Oku

 • EVSAN: (Vesen. C.) Putlar. Sanemler. Devamını Oku

 • ASNIM: (Sanem. C.) Putlar. * Sevgililer. Devamını Oku

 • İLAHE: Müşriklerin kadın heykeli şeklindeki putları. Bâtıl mâbud. Devamını Oku

 • YEUK: Nuh Aleyhisselâm’ın kavminin putlarından bir putun ismi. Devamını Oku

 • İSAF: Asr-ı saadetten evvelki câhiliyet devrinde Mekke putlarından birinin adı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar