KAREN Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

KAREN kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

KAREN: (C.: Akrân) Ok mahfazası. * Kılıç. * Ok. * İki deveyi biribirine çattıkları ip. Başka deveye çatılmış deve. * Çatık kaşlı olmak. * "Yakınlık" mânâsına mastar. * Necid ahâlisinin mikâtı olan mevzi.

KAREN ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • KAREN: (C.: Akrân) Ok mahfazası. * Kılıç. * Ok. * İki deveyi biribirine çattıkları ip. Başka deveye çatılmış deve. * Çatık kaşlı olmak. * “Yakınlık” mânâsına mastar. * Necid ahâlisinin mikâtı olan mevzi. Devamını Oku

 • SAYİBE: (C.: Siyeb) Adak için ayrılıp üstüne binilmeyen ve sütü içilmeyen dişi deve. * “Ümm-ül bahire” adı verilen ve peşpeşe üç dişi deve doğuran deve. Bu deveye de binilmez, sütü sağılmaz. Yabana salarlar, ölünceye kadar gezer. Devamını Oku

 • ARC: Mekke ile Medine arasında bir mevzi. * Deve sürücüsü. Devamını Oku

 • RENAK: Mastar. * Suyun bulanık olması. * Kederli olmak, mükedder olmak. Devamını Oku

 • ZİMMAR: Deve kuşu sesi. * “Bağırmak, savt ve sada etmek” mânâsına mastar. Devamını Oku

 • ANET: Cimâdan âciz olmak. * Ağaçtan yaptıkları deve ağılı.ANET : $ (C:Anât) Fâsık. * Diz kılı. * Yaban eşeği sürüsü. * Fırat ırmağı kenarında bir köyün adı. Devamını Oku

 • ÂLİYE: Yüksek, yüce. Şerif ve aziz olan. * Necid ve Hicaz ülkesi. * (C.: Avali) Süngü başı. Devamını Oku

 • HELALÎ: Bürüncük ve pamuk karışımından yapılan bir cins yeli bez. * Yaldızlı bakırdan vaya tahtadan mahfazası olan eski sistem saat. * Helâl ile alâkalı olan. Devamını Oku

 • HİM: Deveye ârız olan susuzluk hastalığı. * Kürtçede: Temel, esas. Devamını Oku

 • SALİH (A.S.): Büyük peygamberlerden olup Hicaz ile Şam arasında oturmuş olan Semud kavmine gönderilmişti. Semud kavmi Âd kavminden so a Arap yarımadasında kuvvet ve ma’muriyet bulup küfür ve dalâlete meyl ile putlara ibadet ediyorlardı. Salih (A.S.) kendilerini hak dine davet etmiş ise de, inanmayıp kendisinden mu’cize istemeleri üzerine; Allah, bir kayadan bir dişi deve çıkarmış Devamını Oku

 • DİRASE: Kitab okumak. * Elbiseyi eskitmek. * Gizli yol. * Harmanda buğday döğmek. * Uyuz olan deveyi katranlamak. Devamını Oku

 • AKAN: Deve ayağını bağladıkları ip. Devamını Oku

 • HADAN: Necid’de bir dağ. Devamını Oku

 • ZAAN (ZIÂN): Deve üstüne mahfe bağladıkları ip. Devamını Oku

 • RUBAÎ-İ MEZİD: Kendisine harf ilâve edilmiş olan aslı dört harfli mastar. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar