KANUN Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

KANUN kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

KANUN: (C.: Kavânin) Herkesin uyması için devletin teşri kuvveti tarafından konulan her türlü meşru nizam, kaide, emir, nehiy ve yasaklar. * Kaziye-i külliye. Kâinatta Allah'ın koyduğu değişmez nizam.

KANUN ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • KANUNŞİNAS: f. Kanun ve nizam koyan, kanunun inceliklerini bilen. Devamını Oku

 • VÂZI-I KANUN: Kanun koyan. Kanun yerleştiren. Kanun hazırlayan. Devamını Oku

 • KANUN-U ESASÎ: Temel kanun. Temel ve esasa ait kanun. Bir bünyenin aslını ve mahiyetini teşkil eden kanun. (Bak: Teşkilât-ı esasiye) Devamını Oku

 • KANUNİYET: Kanunluluk. Kanun haline gelmek. Devamını Oku

 • LÂYIHA-İ KANUNİYE: Huk: Henüz tasdik edilmemiş kanun tasarısı. Devamını Oku

 • KANUN-U ASKERÎ: Askerlik kanunu. Devamını Oku

 • MESAG-İ KANUNÎ: Kanunen izin ve ruhsat verilmiş. Devamını Oku

 • KANUN-U KADİM: Eski âdet. Devamını Oku

 • KANUNİ: Kanuna dâir. Kanuna ait. * Avrupavâri kanuna vesile olan Osmanlı Padişahı Sultan Süleyman’ın bir nâmı. (Bak: Sultan Süleyman Han) Devamını Oku

 • NİZAM-I ÂLEM: Kâinatta Allah’ın koyduğu umumi nizam. (Nizam-ı âlem saadet-i ebediyeye işaret ediyor. S.) (Bak: Delil-i inayet) Devamını Oku

 • DİSİPLİN: Fr. Uyulması lâzım gelen kaide ve yasaklar. * Nizam ve intizam te’mini için zihnî, ahlâkî, ruhî, cismanî tâlim ve terbiye. Devamını Oku

 • TEŞRİ’ EYLEMEK: Dinî emir ve yasakları bildirmek. Kanun bildirmek. Bir emrin kanun gibi tatbikini istemek. Devamını Oku

 • DÜSTUR: f. Umumi kaide. Kanun, nizam. * Örnek, nümune * Üslub. İzin, müsaade. * Mu’teber ve mu’temed kimse. * Destur. Devamını Oku

 • İRADE-İ CÜZ’İYYE: Allah tarafından insanın kendi salâhiyetinde bıraktığı istek, arzu. İnsanın herhangi bir tarafa meyletme kuvveti ve isteği. Az ve zayıf irade. Devamını Oku

 • İRADE-İ ALİYE: Tar: Sadrazam tarafından verilen emir. Bu emir yazılı olduğu gibi, şifâhi de olurdu. Yazılı olana “iş’arat-ı âliye” de denilirdi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar