KÂMİLEN Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

KÂMİLEN kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

KÂMİLEN: Noksansız, eksiksiz olarak. Tam olarak. Kâmil olarak. Bütünü ile. Tamamen.

KÂMİLEN ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • TAMAMEN: Büsbütün, eksiksiz ve tam olarak, mükemmel biçimde. Devamını Oku

 • TAMAMEN: Büsbütün, eksiksiz ve tam olarak, mükemmel biçimde. Devamını Oku

 • NA-KASTE: f. Eksiksiz, noksansız. Tamam. Devamını Oku

 • NA-KASTE: f. Eksiksiz, noksansız. Tamam. Devamını Oku

 • TAMAM: Bitme, bitirme, son, nihayet. * Tam, eksiksiz, noksansız. * Ne eksik ne fazla. * Münasib, uygun. Devamını Oku

 • SÂLİM(E): Sağlam. * Sıhhatli. Sağ. Noksansız, eksiksiz. * Her türlü tehlikeden uzak olan. Emin ve korkusuz olan. * Gr: Kelimelerdeki harfler bozulmadan cemi’ eki katılarak yapılan çoğul hali. Sâlimûn, sâlihât, sâdıkûn, sâdıkât gibi yapılan cemiler. * İçinde harf-i illet bulunmayan kelime. Devamını Oku

 • MÜKEMMEL: Tamam. Olgun. Noksansız. Eksiksiz. Kemal bulmuş. Kemale erdirilmiş. Çok iyi.(Mâlumdur ki, mevzun ve muntazam ve mükemmel ve güzel san’atlar, gayet güzel bir proğrama istinad eder. Mükemmel ve güzel bir proğram ise; mükemmel ve güzel bir ilme ve güzel bir zihne ve güzel bir kabiliyet-i ruhiyeye delâlet eder. Demek ruhun mânevi güzelliğidir ki, ilim vasıtası Devamını Oku

 • MÜSTEKMİL: (Kemâl. den) Tam ve olgun bir hâle getiren. Eksiksiz olarak bitiren. Devamını Oku

 • MÜMTEZİC: İmtizac eden. Birleşmiş olan, birleşik. * Birbirine tamamen uygun olarak karışmış olan. * Aralık bırakmayan, birbirine karışık, tamamen kapanan. * Birbiriyle iyi geçinen. Devamını Oku

 • BELİĞ: Edb: Belâgatli kimse. Meramını tamamen, noksansız ve güzel sözlerle anlatmağa muktedir olan. * Kâfi derecede olan. Yeter olan. Devamını Oku

 • MÜMTEZİCEN: Karışmış olarak. Birbirine tamamen uyar bir hâlde. Devamını Oku

 • MÜTEVEKKİLEN: Mütevekkil olarak, tevekkül etmiş olarak. Devamını Oku

 • KÂMİL: (Kemal. den) Bütün, tam, olgun, eksiksiz, kemalde olan, kusursuz. Kemal ve fazilet sâhibi. * Resul-i Ekrem’in de (A.S.M.) bir vasfıdır. * Yaşını başını almış, terbiyeli ve görgülü kimse. * Âlim, bilgin kişi. * Bir aruz kalıbı ismi.(Büyük görünme küçülürsün…Kâmillerde, büyüklük mikyasıdır küçüklük, Nâkıslarda küçüklük mizanıdır büyüklük. S.) Devamını Oku

 • MÜN’AZİLEN: (Azl. den) Vazifesinden çıkarılmış olarak. Azledilerek. Devamını Oku

 • MÜTEKABİLEN: Karşılıklı olarak, karşı karşıya. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar