KALEBE Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

KALEBE kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

KALEBE: Hastalık. İllet.

KALEBE ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • SEKAM: Hastalık. İllet. Bozukluk. (Bak: Sakam) Devamını Oku

 • A’LAL: (İllet. C.) Hastalıklar, marazlar, illetler. * Sebepler. Devamını Oku

 • SAKAM: (Sekam) İllet, hastalık, dert. * Hata ve yanlış. * Zillet. Devamını Oku

 • İLEL: (İllet. C.) İlletler. Esaslar. Temeller. Sebebler. * Sakatlıklar. Hastalıklar. Devamını Oku

 • ŞİFA: Hastalıktan iyi olma, iyileşme. Hastalıktan kurtulma.(…Hastalık seni uyandırıncaya kadar sabra çalış ve hastalık vazifesini bitirdikten so a Hâlik-ı Rahim inşaallah sana şifa verir. L.) Devamını Oku

 • İLLE: (İllet) Esas sebeb. Vesile. * Hastalık, maraz, dert, sakatlık. Mûcib, maksad, gaye.(…Göz ile görünmeyen bir mikrob, bir hayvancık, küçüklüğüyle beraber pek ince ve garib bir makine-i İlâhiyeyi hâvidir. O makina mümkinattan olduğundan vücud ve ademi mütesavidir. İlletsiz vücuda gelmesi muhaldir. O makinenin bir illetten vücuda geldiği zaruridir. İ.İ.) Devamını Oku

 • EMRAZ-I KALBİYE: Kalb hastalıkları.(Arkadaş! Kalb ile ruhun hastalığı nisbetinde felsefe ilimlerine meyil ve muhabbet ziyade olur. O hastalık marazı da ulum-u akliyeye tevaggul etmek nisbetindedir. Demek mânevi olan hastalıklar, insanları aklî ilimlere teşvik ve sevkeder. Ve akliyat ile iştigal eden, emraz-ı kalbiyeye mübtelâ olur!.. M.N.) Devamını Oku

 • TAUN: Vebâ denen dehşetli bir bulaşıcı hastalık. Bu hastalıkta lenf bezlerinde hâsıl olan yumruların herbiri. Devamını Oku

 • TAUN: Vebâ denen dehşetli bir bulaşıcı hastalık. Bu hastalıkta lenf bezlerinde hâsıl olan yumruların herbiri. Devamını Oku

 • HÜMMEYAT: (Hümmâ. C.) Hastalıktan dolayı vücutta meydana gelen şiddetli hararetler, ateşler. * Sıtmalar. * Nöbetli hastalıklar. Devamını Oku

 • NEZARE: Azlık. Kıllet. Devamını Oku

 • MİLLET-İ HÂKİME: Hâkim millet. Devamını Oku

 • MİLLET-İ BEYZA: Bütün Müslümanlar. Devamını Oku

 • ZİLLET: Aşağılık, horluk, hakirlik, alçaklık. Devamını Oku

 • LÜMMİYET: (Limmiyet) İllet ve sebebiyet. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar