KALALİB Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

KALALİB kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

KALALİB: (Kullâb. C.) Çengeller, kancalar. Uçları eğri olup bir şeyler asmağa yarayan demirler.

KALALİB ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • KELÂLİB: (Küllâb. C.) Çengeller, kancalar, uçları eğri olan demirler. Devamını Oku

 • AKREBE: Dişi akrep. * Çevik ve zeki cariye. * Ayakkabı bağcığı. * Kazan, tencere gibi eşyaları ateş üzerine asmağa yarayan “S” şeklindeki kanca. Devamını Oku

 • GARAİB: (Garib. C.) Acaib şeyler. Hayret edilecek şeyler. Tuhaflıklar. Devamını Oku

 • REGAİB: (Ragibe. C.) Çok istenilecek şeyler. Hediye, atiyye. Çok rağbet olunan şeyler. Bol bol ihsan etmek. Devamını Oku

 • TAACİB: Acayib şeyler. Tuhaf şeyler. Devamını Oku

 • MEFRUŞAT: (Ferş. ten) Ev döşemeğe yarayan şeyler. Kilim, halı v.s. Devamını Oku

 • VÂCİBÂT: (Vâcibe. C.) Yapılması lüzumlu olan şeyler. Vâcib olan şeyler. Devamını Oku

 • EV’İYE: (Viâ. C.) Mahfazalar, kaplar, gizlemeye veya saklamaya yarayan şeyler. * Damarlar. Devamını Oku

 • EBU KATADE HARİS BİN RİB’İY (R.A.): Ensardan ve Resül-ü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın süvarilerindendir. 170 Hadis-i Şerif rivayet etmiştir. Uhud Gazvesinden itibaren bütün muharebelere iştirak etmiş bir kahraman olup 74 tarihinde 80 yaşında iken Medine’ye avdetinde vefat etmiştir. (R.A.) Devamını Oku

 • VÂCİB: (Vücub. dan) (C.: Vâcibât) Lüzumlu, mecburi olan. * Fık: Yerine getirilmesi her müslüman için gerekli ve borç olup, yapılmadığı takdirde büyük günah olan Allah’ın emirleri. Yapılması zannî delil ile belli olan. Terki câiz olmayan. Yapılması şer’an kat’i derecede bir delil ile sâbit olmamakla beraber, her halde pek kuvvetli bir delil ile sâbit bulunan şeydir. Devamını Oku

 • ESRA’: Daha çabuk. Pek çabuk. Çok sür’atli. Çok seri. * (C.: Esâri) Asma filizi. * Başı kırmızı, gövdesi beyaz olup, kum içinde bulunan bir böcek. Devamını Oku

 • MISTAR: Yazının güzelliğine, düzgünlüğüne yarayan âlet. Yazı yazarken satırları doğru gösterebilmek için lâzım olan çizgileri yapmağa yarayan âlet. * Sıvacıların bir âleti. Devamını Oku

 • BİDA’: (Bid’at. C.) Bid’atlar. So adan meydana çıkan şeyler. (Bak: Bid’at) Devamını Oku

 • BİDA’: (Bid’at. C.) Bid’atlar. So adan meydana çıkan şeyler. (Bak: Bid’at) Devamını Oku

 • ZEVAİB: (Zâib. C.) Erimiş şeyler, eriyenler. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar