KADİME Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

KADİME kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

KADİME: Ordunun ileri karakolu. * Kuşun kanadının ön tarafındaki uzun tüyleri.

KADİME ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • GÖNDER: Tar: Seferde ordunun ve ileri gelen vezir ve diğer devlet ricalinin atlarına bakmak ve sair zamanlarda ise has ahır ve çayır hizmetlerinde kullanılmak üzere gayr-ı müslimlerden ve hasseten Bulgarlardan tertip edilmiş bir sınıf olan voynukların her mıntıkada iki, üçü ve dördü hakkında kullanılır bir tâbirdir. * Ucuna birşey takılan uzun sopa veya sırık. Kullanış Devamını Oku

 • EZMİNE-İ KADİME: Eski zamanlar. Devamını Oku

 • HEYÂKİL-İ KADÎME: Eski heykeller. Devamını Oku

 • HÜKEMÂ-İ KADİME: Eski filozoflar. Devamını Oku

 • İNTİKAD: İyi bilineni kötülemek. * Seçip ayırdetmek. * Kalp parayı gerçeğinden ayırmak. * Tenkid. * Fenni veya edebi eserlerin tarafsız bir nazarla incelenmesi sonunda fikir ileri sürülmesi. Devamını Oku

 • KADİM: (A, uzun okunur) Ayak basan. Ulaşan. Varan. * Azanın mukaddemesi olan insanın başı. Devamını Oku

 • EDFA: (Edfâk) Beli kamburlaşıp bükülmüş kimse. * Uzun boynuzlu keçi. * Kanadı uzun kuş. Devamını Oku

 • KADÎ İYAZ: Lâkabı: Ebu-l Fadl bin Musa el Yahsabî’dir. Muhaddislerin meşhurlarından ve edebiyatçılardan olup, 476 hicrî tarihinde Site kasabasında doğmuş, so a Endülüse geçerek Kurtuba’da ve diğer ilim merkezlerinde ilim tahsili yapmıştır. Daha so a Site kasabasında uzun bir zaman durmuş, bir ara Garnata şehrinde kadılık yapıp, son ömrünü geçirdiği Merakiş şehrine gidip hicri 544 Devamını Oku

 • MEŞNUF: Uzun başlı at. Devamını Oku

 • ŞEHPER: f. Kuş kanadının en uzun tüyü. Devamını Oku

 • KAİME: Uzun bir kâğıda yazılan ferman. * Kitap yaprağı. * Kâğıt para. Devamını Oku

 • ŞAHBAL: (Şehbal) f. Kuş kanadının en uzun tüyü. Devamını Oku

 • MEŞHUR HADİS VEYA HADİS-İ MEŞHUR: Asr-ı evvelde, Ahâdi hadis kabilinden iken ikinci asırda iştihar edip, kizb üzerine ittifakları aklen tecviz olunmayan bir cemaat tarafından rivâyet olunan hadis. İlm-i yakin derecesinde karib bir surette kalbe itmi’nan verir. Devamını Oku

 • MEŞ’EME: Sol taraf. Sol. * Kötü. Uğursuz. Devamını Oku

 • SAKA: Ordunun gerisi, ordunun gerisinde bulunan asker takımı. * Üzengi kayışı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar