KAD Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

KAD kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

KAD: Gr : İsmiyye veya harfiyye olan bir kelimedir. İsmiyye olduğunda iki vecihle kullanılır. yerine muzari olur. Yetişir, kifayet eder mânasınadır. Yahut kelimesine müradif isim olur. Harfiyye olduğunda dâhil olduğu fiil, tahkik, ümid, rica, intizar, yakınlık, azlık veya çokluk ifade edebilir.

KAD ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • KADÎB: (C.: Kıdbân) İnce ve düz fidan, dal veya çubuk. * Erkeklik âleti. Devamını Oku

 • KADİ-L KUDAT: Kadıların kadısı. En büyük kadı. Kazasker veya şeyhül islâm makamında bulunan kimse. Devamını Oku

 • KADİRÎ: Abdülkadir-i Geylanî Hazretlerinin yolunda olan, onun tarikatına mensub. olan. (Bak: Geylanî) Devamını Oku

 • İNTİKAD: İyi bilineni kötülemek. * Seçip ayırdetmek. * Kalp parayı gerçeğinden ayırmak. * Tenkid. * Fenni veya edebi eserlerin tarafsız bir nazarla incelenmesi sonunda fikir ileri sürülmesi. Devamını Oku

 • KADİM: (A, uzun okunur) Ayak basan. Ulaşan. Varan. * Azanın mukaddemesi olan insanın başı. Devamını Oku

 • KADÎD: Kurutulmuş et. * Pek zayıf, kuru ve çelimsiz insan. * Etleri dökülmüş olup yalnız kemikten ibaret olan gövde. İskelet. Devamını Oku

 • İKAD: Ateş yakma, tutuşturma. Devamını Oku

 • İ’TİKADÎ: İtikad ve inançla alâkalı. Devamını Oku

 • KADÎ: Hâkim. Peygamber (A.S.M.) nâmına suçluyu ve suçsuzu ayırıp şeriatla hükmeden hâkim. * Kaza eden. Devamını Oku

 • İ’TİKAD: İnanmak. İnanç. Sıdk ve doğruluğuna kalben kararlı olmak. Gönülden tasdik ederek inanmak. Dinin temelini meydana getiren şeylere inanmak. (Bak: İltizam) Devamını Oku

 • İSTİKAD: Yakma, ateşi tutuşturma. Devamını Oku

 • İ’TİKADİYAT: İtikada ait mes’eleler. Devamını Oku

 • KADÎMEN: Eskiden beri. Kadim olarak. Devamını Oku

 • KADİR: Bir işi yapmaya gücü yeten. Kudret sâhibi ve herşeye kudreti yeten. (Allah C.C.) Devamını Oku

 • KADİR-ŞİNAS: f. Kıymet ve değerden anlayan. Değerli kimseleri tanıyabilen. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar