JURNAL Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

JURNAL kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

JURNAL: Fr. İlk önce gazete ve rapor mânasına kullanılırken so adan "hükümete ihbar" gibi olan hâdiselere denilmeğe başlandı. İhbar, şikâyet, polis raporu. İnsanı kötüleyerek verilen haber veya rapor.

JURNAL ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • BA-JURNAL: Zabıt varakası ile. Devamını Oku

 • İHBAR-I GAYBÎ: Gayıbdan verilen haber. Geçmiş zamandan veya gelecekten verilen haber. (Bak: Ahbar) Devamını Oku

 • İHBARİYYE: Haber vermek işi. * Kaçak veya kayıp eşyayı haber verene mükâfat olarak verilen para. Devamını Oku

 • MAHMUL: Yüklenilmiş. Hamlolunmuş. Bir şey arkasına yüklenmiş olan. Üzerine alınmış. * Gr: Bir cümlede fâile yükletilen işi, oluşu veya hâli gösteren fiil. * Man: Müsned, haber. “İnsan nâtık” cümlesinde “İnsan” mevzu, “nâtık” mahmuldur. Devamını Oku

 • İHBAR: Haber vermek. Haber almak. Alınan haber. Anlatmak. (Bak: Ahbâr) Devamını Oku

 • CİFR: (Cefr) Harflere verilen sayı kıymeti ile, geleceğe veya geçen hâdiselere, ibarelerden tarih veya isme dâir işaretler çıkarmak ilmidir. (Bak: Ebced, İlm-i Cifir) Devamını Oku

 • İSTİHBAR: Haber sormak, haber almayı istemek. Devamını Oku

 • VA’D: Söz verme. Söz verilen şey. Bir kimsenin yapacağına veya yapmayacağına dâir söz vermiş olduğu husus. Bir şeyi yapmak veya bir şey için söz vermek va’ddır. Hayır işlenecek iş için masdar “va’d” veya “vaide” dir. İşlenecek şey şer ise; ev’ide denir. Masdarı “Îâd: $ ” dır. Va’d hayırda, îâd ve vaîd şerde kullanıldığına göre; vaîd: Devamını Oku

 • HULK: Huy. Ahlâk. Tabiat. Yaratılıştan olan haslet. Seciyye. Cibilliyet. * İnsanın doğuştan veya so adan kazandığı ruhî ve zihnî hâller. Devamını Oku

 • KEFFARET: (Masdar gibi kullanılıyorsa da “keffâr” mübalâğa isminin müennesi olup, asıl mânası: örtücü ve imhâ edici demektir.) Bir mecburiyet altında veya yanlışlıkla işlenmiş günahı affettirmek ümidiyle şeriata uygun olarak verilen sadaka veya tutulan oruç. * Günahtan arınma. Devamını Oku

 • NEFS-İ İHBAR: Tam haber. Haberin tam esası. Devamını Oku

 • İNBA: Haber verme. İhbar eyleme. Tebliğ etme. Devamını Oku

 • MAHFUZEN: Polis veya jandarma gibi resmi bir muhafaza altında olarak. Devamını Oku

 • İHBARNAME: f. Yazılı haber. Yazı ile haber vermek. * Belirli hadiselere dair bilgi olarak, alâkalı olduğu yere verilen yazı. * Bir paranın ödenmesi veya başka bir muamelenin yapılması lüzumuna dair resmi bir daireden gönderilen ihtarnâme. Devamını Oku

 • KADEMİYYE: Ayak bastı parası. * Eskiden hükûmete ait bir davetiye veya emri tebliğ etmek için gönderilen memura, masrafları karşılığı olarak verilen ücret. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar