İZNAB Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İZNAB kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

İZNAB: Günah işleme. Günahkâr olma. * Kuyruk takma.

İZNAB ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • CERM: (C.: Cürüm) Bir cins Arap sandalı. * Kat’. Kesme. * Günahkâr olma, günah işleme. * Koyun kırkma. * Sıcak, sıcaklık. Devamını Oku

 • TEZNİB: Bir şeye ilâve, ek, zeyl takma, yazmak. Zeyl ve ilâve. Kuyruk takmak. Devamını Oku

 • TECEVVÜF: İçi boş olma, kovuk olma. * İçine işleme. Nüfuz eyleme. Devamını Oku

 • ŞÜSU’: Uzak olma. * Ayakkabıya kayış tasma takma. Devamını Oku

 • İNBİSAT: Genişleme. Yayılma. * Açık yüzlü olma. Şâd, mesrur ve mahzuz olma. * Gönül açıklığı. Kalb ferahlığı. * Fiz: Sıcaklığın etkisiyle madenî cisimlerin enine, boyuna büyüyüp uzaması. Genleşme. Devamını Oku

 • İRHAB: Bollanma, bol olma. Genişleme. Devamını Oku

 • ZÜNEYB: Küçük kuyruk, kuyrukçuk. * Küçük sap, sapçık. Devamını Oku

 • HETR: Bunama, alıklaşma. Ateh getirme, ihtiyarlıktan çocuk gibi olma. * Sersemleşme, aptallaşma. * Birisini kötüleme. * Acib emir. * Zahmet, meşakkat. * Enine yarmak. Devamını Oku

 • MEYL-ÜT TEVESSÜ’: Genişleme isteği. Genişleme meyli. Devamını Oku

 • İRTİAS: Küpe takma. Devamını Oku

 • TENATTUF: Küpe takma. Devamını Oku

 • TEŞNİF: Küpe takma. Küpe takınma. * Süslenme. Küpe ile süsleme. Devamını Oku

 • TEZMİM: Yular takma. Devamını Oku

 • NAM-I MÜSTEAR: Takma isim. Devamını Oku

 • İHTİZAM: Kemer takma, kuşak bağlama. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar