İZDİHAM Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İZDİHAM kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

İZDİHAM: Kalabalık bir yerde halkın çok birikmesinden meydana gelen sıkıntı.

İZDİHAM ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • LEZEN: Şiddet. * Darlık. * Halkın kuyu veya ırmak kenarında kalabalık meydana getirmesi. Devamını Oku

 • LEZEN: Şiddet. * Darlık. * Halkın kuyu veya ırmak kenarında kalabalık meydana getirmesi. Devamını Oku

 • MÜTEZAHİM: (C.: Mütezahimîn) (Ziham. dan) Birbirini iterek, herbirinin üstüne çıkarak biriken kalabalık. * Halkın kalabalığından sıkıntıya uğrayan. Devamını Oku

 • ZİHAM: Kalabalık, sıkışıklık. Devamını Oku

 • DELTA: yun. Nehirlerin taşıdığı toprakların (alüvyonları) akarsuyun, denize veya göle döküldüğü yerde yığılmasıyla meydana gelen kısım. Devamını Oku

 • HAM MADDE: Bir şeyin meydana getirilmesi için işlenilen ana maddelerden her biri. Devamını Oku

 • İHAM: Vehme düşürmek, vehimlendirmek. * Edb: İki mânaya gelen bir kelimeden en az kullanılan mânayı bilerek kullanmak. Devamını Oku

 • CUMHUR-U NÂS: İnsanların ekserisi, halk kalabalığı. Devamını Oku

 • ZAVİYE: Köşe. * Küçük tekke. * İki çizginin birleşmesi ile hasıl olan köşe, şekil. * Mat: Birbiriyle kesişen iki satıh veya iki çizginin birleştiği yerde meydana gelen açıklık. Açı. Açı ölçü birimi 360 eşit parçaya bölündüğü takdirde “derece”, 400 eşit parçaya bölündüğü takdirde “grat” tır. Devamını Oku

 • ZAVİYE: Köşe. * Küçük tekke. * İki çizginin birleşmesi ile hasıl olan köşe, şekil. * Mat: Birbiriyle kesişen iki satıh veya iki çizginin birleştiği yerde meydana gelen açıklık. Açı. Açı ölçü birimi 360 eşit parçaya bölündüğü takdirde “derece”, 400 eşit parçaya bölündüğü takdirde “grat” tır. Devamını Oku

 • BEKKE: Mekke-i Mükerreme’nin eski ismi. * Bir yerde toplanmak. Bir yere cem’olmak. * İzdihamlık, kalabalık. Devamını Oku

 • BEKKE: Mekke-i Mükerreme’nin eski ismi. * Bir yerde toplanmak. Bir yere cem’olmak. * İzdihamlık, kalabalık. Devamını Oku

 • ENFAR: (Nefir. C.) Cemaatler, topluluklar, cemiyetler. Halk, ahali, kalabalıklar, izdihamlar. Devamını Oku

 • MÜTEHADDİS(E): (Hudus. dan) Meydana gelen, peydâ olan, meydana çıkan. Devamını Oku

 • HAMİYET-İ CÂHİLİYE: f. Câhillikten gelen ırkçılık gibi bâtıl inanışları koruma gayreti. * Cenab-ı Hakk’ın ve Resul-ü Ekrem’in (A.S.M.) nehyettiği ve hak dine uymayan eski ve kötü inançları muhafaza gayreti. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar