İTTİHAD-I MUHAMMEDÎ CEMİYETİ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İTTİHAD-I MUHAMMEDÎ CEMİYETİ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

İTTİHAD-I MUHAMMEDÎ CEMİYETİ: Süheyl Paşa, Mehmed Sadık, Ferik Rıza Paşa, Derviş Vahdeti ve arkadaşları tarafından İstanbul'da 5 nisan 1909 tarihinde kurulan bir cemiyettir.

İTTİHAD-I MUHAMMEDÎ CEMİYETİ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • CEM’İYET-İ MUHAMMEDÎ: (Bak: İttihad-ı Muhammedî Cemiyeti) Devamını Oku

 • MUHAMMEDÎ: Hz. Muhammed’e (A.S.M.) mensub olan. Müslüman. (Ecnebi dillerinde geçen bu mânadaki tabirlere göre Muhammedî, Muhammedîlik: Müslüman ve Müslümanlık mânasına gelmektedir.) Devamını Oku

 • KURUN-U ÂHİRE: Son asırlar. İstanbul’un Fatih Sultan Mehmed tarafından zaptedildiğinden so aki zaman. Hicri 857, Mi. 1453 yılından so aki devir. Devamını Oku

 • FETH-İ KOSTANTİNİYYE: İstanbul’un Fatih Sultan Mehmed Han tarafından fethi. Devamını Oku

 • MUHAMMEDİYYUN: Müslümanlar. Hz. Muhammed’in (A.S.M.) ümmetinden olanlar. Devamını Oku

 • HIRKA-İ SAADET DAİRESİ: İstanbul’da Topkapı Sarayı’nda “mukaddes emanetlerin” bulunduğu yer. Burada yüzyıllardan beri, başta Peygamberimiz Hz.Muhammed’in (A.S.M.) hırkaları olmak üzere İslâmî nitelikte birçok mukaddes eşya saklanmaktadır. Bu eşya Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim tarafından, Mısır’ın fethinden (1517) so a İstanbul’a getirilmiştir. Devamını Oku

 • CEM’İYYET-İ AKVÂM: (Milletler Cemiyeti) Birinci Dünya Savaşından so a kurulan ilk Birleşmiş Milletler Cemiyetinin bizdeki adıdır. Devamını Oku

 • MUHAMMED: Pek çok tekrar tekrar övülmüş, medhedilmiş meâlinde bir isim olup ilk olarak Peygamberimize (A.S.M.) verilmiştir. (Allahımızın bütün insanlara son peygamberi olan Hz. Muhammed (A.S.M) Efendimiz, Arabistan’da Mekke-i Mükerreme şehrinde milâdi 571 tarihinde dünyaya teşrif etmişlerdir.Fahr-i Âlem Efendimiz, Kureyş kabilesinden ve Haşim âilesindendir. Muhterem pederinin adı Abdullah, dedesinin adı Abdülmuttalib, vâlidesinin adı ise Amine’dir.Peygamberimizin (A.S.M.) Devamını Oku

 • SÜHEYL: Kolay, uygun ve yumuşak. * Semânın güney tarafında ve Yemenden daha iyi görülen bir yıldız adı. (Bunun için buna Süheyl-i Yemâni denir. Kuzey kutup yıldızının naziri, benzeridir.) Devamını Oku

 • AYASOFYA: İstanbul’daki bu ilk kilisenin açılış resmi Mi : 325 tarihinde yapılmıştır. 513 senesi Ocak ayının 13-14. gecesi bir yangın esnası bina kâmilen yanmış. O zaman İmparator Justinyanus yeniden yaptırmış. 573 de binanın resm-i küşâdı yapılmıştır.Osmanlılarca 29 Mayıs 1453’de İstanbul fethedilince Fatih Sultan Mehmed yaya olarak Kiliseye girmiş ve müezzine ezan okutarak maiyeti ile beraber Devamını Oku

 • İMAM-I MUHAMMED: (Hi: 135-189) Kufe’de yetişti. 99 kitab te’lif etmiştir. İmâm-ı Mâlik’ten hadis okudu. En meşhur Hanefî fakihlerindendir. (K.S.) Devamını Oku

 • DİVAN-I DEÂVÎ NEZARETİ: Çavuşbaşılığın kaldırıldığı 1836 (Hi: 1252) tarihinde bunun yerine kurulan daire. Fakat 1870 (Hi: 1287) tarihinde Adliye Nezareti’nin teşekkülü üzerine kaldırılmıştır. Devamını Oku

 • GÜLBANK-İ MUHAMMEDÎ (A.S.M.): Ezan. Devamını Oku

 • İMAM-I MUHAMMED BÂKIR: (Hi: 75-117) Hz. İmam Zeynelâbidin’in oğlu, Hz. İmam-ı Hüseyin’in torundur. Hz. İmam-ı Ca’fer-i Sadık’ın babasıdır. On iki imamın beşincisidir. Büyük bir âlim ve en meşhur velilerdendir (K.S) Devamını Oku

 • MUHAMMED SURESİ: Kur’an-ı Kerim’in 47. Suresi olup Kıtal Suresi de denir. Medine-i Münevvere’de nâzil olmuştur. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar