İTTİHAD Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İTTİHAD kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

İTTİHAD: Birleşmek. Birlik üzere âmil olmak. Birlik. Aynı fikirde olmak. (Bak: İhtilaf)

İTTİHAD ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • CİHET-ÜL VAHDET-İ İTTİHAD: Birleşmenin birlik ciheti. Yani birleştiren temel unsur. Birleştiren ve birleşilen esas. Devamını Oku

 • MEZC-İ İTTİHAD: İttihadın verdiği imtizac. Kuvvetli birlik ve beraberlik. Devamını Oku

 • MEZC-İ İTTİHAD: İttihadın verdiği imtizac. Kuvvetli birlik ve beraberlik. Devamını Oku

 • İTTİCAR: Ticaret yapma. * İlâç kullanma.İTTİFAK : Beraber hareket için sözleşmek. İttihad ve muvafakat etmek. Söz birliği etmek. Anlaşmak. (Bak: İhtilaf, Ehakk)(İttifak hüdâdadır, hevâda ve heveste değil.) Devamını Oku

 • CİHADÎ: (Cihadiyye) Cihada mensub, savaş işleriyle alâkalı. * II. Sultan Mahmud devrinde harp masraflarına mukabil olmak üzere kesilmiş olan sikke. Devamını Oku

 • İTTİHAD VE TERAKKİ: 1918 tarihine kadar devam eden ve Osmanlı Devletinin son zamanlarında mühim rol oynamış bir siyasî parti. (Bak: Tanzimat) Devamını Oku

 • İTTİFAKAN: Birleşerek, anlaşarak. Devamını Oku

 • İTTİHAD-I UMUMÎ: Umumi ittihad. Bütün insanların birleşmesi. Devamını Oku

 • İTTİSAK: Dizilmek. Bir nizam dahilinde sıralanmak. * Beraber olmak. * Tamam olmak. Toplanmak. Devamını Oku

 • İTTİSAF: Vasıflanmak. Muttasıf olmak. Sıfat sahibi olmak. Bir hâl takınmak. Devamını Oku

 • İTTİFAKÎ: (İttifakiyye) Birleşmeye, sözleşmeye, ittifaka veya uyuşmaya ait. Tesadüfle, rastgele. Devamını Oku

 • MÜTTEFİK: İttifak eden. Birbiriyle aynı fikirde olan. Birleşmiş, anlaşmış olan. Devamını Oku

 • DÜVEL-İ MÜTTEFİKA: f. İttifak etmiş, birlik olmuş, birleşmiş devletler. Devamını Oku

 • MUAHEDE-İ İTTİFAKİYYE: Bir savaş çıktığında birbirlerini desteklemek üzere iki veya daha fazla devletler arasında yapılan andlaşma. Devamını Oku

 • MÜDDEİ-Yİ UMUMÎ: Milletin umum haklarını korumak üzere muhakemede hazır bulunan vazifeli, hukuk tahsilini bitirmiş hükümet memuru. Adliye bakanlığına bağlı, icra kuvvetini birlik halinde temsil eylemek üzere teşekkül eden, adlî idare makamında bulunan şahıs. Savcı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar