ITMAS Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

ITMAS kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

ITMAS: Bir şeye geriden uzaktan bakmak. Helâk etmek.

ITMAS ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • DÜMDAR: f. Askerlikte arttaki emniyeti te’minle vazifeli, geriden gelen ve askeri tâkib eden birlik. Ordunun geriden emniyet kuvveti. * Mc: Son zamanlarda gelen büyük evliyâullah. Devamını Oku

 • MURAKABE: Kontrol etmek. İnceleyip vaziyeti anlamak. Teftiş etmek. * Kendini kontrol etmek. İç âlemine bakmak. Gözetmek. * Hıfz etmek. * Beklemek. İntizar. * Dalarak kendinden geçmek. * Tas: Kendisini tamamen nâfile ibâdet ve itaate vermek için mâbede kapanmak. Devamını Oku

 • RÜ’YET: Görmek, bakmak. İdare etmek. Göz ile veya kalb gözü ile görmek. * Akıl ile müşahede derecesinde bilmek, idrak etmek, tefekkür etmek, düşünmek. * Araştırmak. Devamını Oku

 • NEZARET (T): (Nazar. dan) Bakmak, seyir, bakış. * Nâzırlık etmek. Göz etmek. * Tenezzüh. * Reislik. * Vekillik, nâzırlık, bakanlık. Devamını Oku

 • HÜFAT: Nazar etmek, bakmak. Devamını Oku

 • TEMAŞA: f. Hoşlanarak bakmak. Seyretmek. Seyre çıkmak. Gezmek. İbretle bakmak. Devamını Oku

 • HET’: Dikkatle bakmak. Acele etmek. Devamını Oku

 • NİGÂH: (Nigeh) f. Bakmak, nazar etmek. Bakış. Devamını Oku

 • RAMK: Nazar etmek, bakmak. Devamını Oku

 • İBSAR: Dikkatle bakmak, tetkik etmek. Devamını Oku

 • İTTİHAZ: Edinmek. Kabullenmek. “Öyle” diye bakmak. Kabul etmek. Devamını Oku

 • İTTİHAZ: Edinmek. Kabullenmek. “Öyle” diye bakmak. Kabul etmek. Devamını Oku

 • MAKL: Suya batırmak. * Nazar etmek, bakmak. Devamını Oku

 • TEAKKUB: Her nesnenin âkibetine nazar etmek. Sonuna bakmak. Devamını Oku

 • MÜLAHAZA: Mütâlaa. Dikkatle bakmak. İyice düşünüp bir işin hakikatını tetkik etmek. Tefekkür, düşünce. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar