ITLAK-I YED Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

ITLAK-I YED kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

ITLAK-I YED: Hayır işleme.

ITLAK-I YED ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • ITLAK-I YED: Hayır işleme. Devamını Oku

 • BİL-ITLAK: Mutlak olarak. Hiçbir şeye bağlı olmaksızın. (Bak: Itlak) Devamını Oku

 • ITLAK-I İNAN: Dizginini salıverme. Başıboş bırakma. Devamını Oku

 • CEMİL-İ ALE-L ITLAK: (Cemil-i alelıtlak) Her cihetle çok güzel ve mükemmel. Devamını Oku

 • ALE-L-ITLAK: Umumiyetle. Mutlaka. Bir suretle kayıtlı olmayarak. Mingayri tahsis. Devamını Oku

 • ITLAK-I LİSAN: Ağzına geleni söylemek. Çok serbest ve kolay konuşmak. Devamını Oku

 • MAHMUD-U BİL-ITLAK: Her cihetle ve bütün hallerde medhe ve hamde elyak olan Cenab-ı Hak.(Hiç mümkün müdür ki: Bir baharı halk edemiyen ve bütün meyveleri icad edemiyen ve yeryüzünde sikkeleri bir olan bütün elmaları inşa edemeyen; onların bir misal-i musaggarı olan bir elmayı halk edip o elmayı ni’met olarak birisine yedirsin, şükrünü kazansın, Mahmud-u Bilıtlak’a hamd Devamını Oku

 • ITLAK: Salıvermek. Bırakmak. Koyuvermek. Serbest bırakmak. Serbest olup her tarafta bulunmak. Cezadan kurtarmak. * Boşama. Boşanma. Afvetmek.(…Elbette mutlak ve muhit olan o ef’âlde iştirak muhaldir. İmkânı yoktur. Evet, ıtlakın mahiyeti iştirake zıddır. Çünkü, ıtlakın mânası, hatta mütenahi ve maddi ve mahdut bir şeyde dahi olsa, yine istilâkârane ve istiklâldarane etrafa, her yere yayılır, intişar eder. Devamını Oku

 • MEYL-ÜT TEVESSÜ’: Genişleme isteği. Genişleme meyli. Devamını Oku

 • TEŞEMMÜS: (Şems. den) Güneşleme, güneşe çıkma. * Güneş çarpması. Devamını Oku

 • İCTİRAM: Kabahat yapma, cürüm işleme. Devamını Oku

 • TAFZİZ: Gümüş kaplama, gümüşleme. Devamını Oku

 • İNFİSAH: Bollaşma. Genişleme. Devamını Oku

 • İCADE: İyi yapma, iyi işleme. Devamını Oku

 • İSTİSA’: Bollaşma, bollanma, genişleme. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar