İ’TİSAR Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İ’TİSAR kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

İ'TİSAR: Suyunu çıkarmak için bir şeyi sıkma.

İ’TİSAR ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • İN’İSAR: Ezip sıkma, sıkıştırma, suyunu çıkarma. Devamını Oku

 • İSTİHRAC: Bir şeyin içinden bir şey çıkarmak. Bir mânâyı istidlâl etmek. Meydana ve harice çıkarmak. Bâzı emareleri beliren şeylerden ileriye âit olacak şeyleri çıkarmak. İstidlâl etmek. (Bak: Tahric) Devamını Oku

 • MÜNTEHİL: Yüz suyunu döken. Devamını Oku

 • MÜKÂŞEFE: Gizli şeyleri birbirine açıp keşf ve izhar etmek, açığa çıkarmak. Meydana çıkarmak. * Bir hususu keşif yolu ile anlamak, bilmek. * Cenab-ı Hakk’ın zât ve sıfatlarına ve sâir sırlarına vukufiyyet. (Bak: Keşfiyat) Devamını Oku

 • İNZA’: Çekip çıkarmak. * Soyunmak. * Zorla çekip çıkarmak. * Feragat. Devamını Oku

 • HERŞEFE: Bez veya aba parçası. (Su az olduğu zamanda yerden onunla yağmur suyunu alıp bir kabın içine sıkarlar.) * Çok yaşamış, ihtiyar, kuru kadın. * Çok eski olan kova. Devamını Oku

 • IREM: Irmak kenarı. “* Su bendi. * Dere, vâdi. * Sert yağan ve taneleri iri olan yağmur. * Gözsüz köstebek. * Kemikten etin suyunu almak. Devamını Oku

 • NEZF: Kuyunun suyunu tamamen boşaltma. * Aklı gitme, sarhoş olma. Zevâle gitme. Devamını Oku

 • TAHKİK: Doğru olup olmadığını araştırmak veya doğruluğunu, yanlışlığını meydana çıkarmak. İncelemek. İçyüzünü araştırmak. * Bir şeyi eksiksiz ve ziyâdesiz yapmakta mübâlağa etmektir. Bir şeyin hakikatına ermek, künhüne vâkıf olmak, nihayetine erişmek demektir. Kur’an kıraat ıstılahında ise: Her harfin hakkını vermek, özel sıfatlarına riayet etmek, sesi tam mahrecinden çıkarmak, medleri gerektiği kadar uzatmak, hareke, ızhar ve Devamını Oku

 • ŞEYM: Çok soğuk su. * Kılıç çıkarmak. * Kınına sokmak. Devamını Oku

 • IHLA’: Çıkarmak. Devamını Oku

 • IHLA’: Çıkarmak. Devamını Oku

 • İNTİKAM: Öç almak. Hınç ve acı çıkarmak. Devamını Oku

 • NAKT: Çıkarmak. Devamını Oku

 • TEFKIYE: Yarmak. * Göz çıkarmak. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar