İSTİZAHEN Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İSTİZAHEN kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

İSTİZAHEN: Bir şeyin açıklanmasını isteyerek.

İSTİZAHEN ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • İZAHEN: Açıklayarak, izah ederek. Devamını Oku

 • TAAMMÜD: (Amd. den) Bilerek ve isteyerek suç işlemek. Kasıt ve niyet etme, bilerek ve isteyerek bir iş yapma. Devamını Oku

 • TENKİH-ÜL MENAT: Menatın, yani illetin ayıklanması. Usul-ü Fıkhın kıyas bahsine ait bir ıstılahtır. Kıyasın dört rüknünden biri olan illetin, diğer benzeri hususiyetlerden ayıklanmasıdır. Şöyle ki: Şâri (Allah C.C.) bir hükmü bir sebebe bina eder. Fakat o illetle beraber hükme te’siri olmayan birçok özellikler de bulunur. Bu yabancı özellikleri ayıklamak ve esas sebebi meydana çıkarmak gerektir. Devamını Oku

 • Bİ-T-TAV’: İstek ile, isteyerek. Devamını Oku

 • MÜŞTAKANE: f. şevkle, çok isteyerek, severcesine. Devamını Oku

 • MÜSTEMİDDÂNE: f. Yardım isteyerek, istimdad ederek, meded bekliyerek. Devamını Oku

 • FELSEFE-İ BEYAN: Beyan İlmindeki kaidelerin vaz’ediliş sebeb ve gayelerinin açıklanması. Devamını Oku

 • İSTİKNAH: (Künh. den) Bir şeyin hakikatını ve künhünü araştırma. Devamını Oku

 • MÜSTEFSİR: (C.: Müstefsirîn) (Fesr. den) Soruşturup anlamak isteyen. Açıklanmasını, izah edilmesini ve geniş anlatılmasını isteyen. Devamını Oku

 • HACM-İ İSTİABÎ: Bir şeyin içine alabildiği miktar. Devamını Oku

 • İSTİFSAD: (Fesâd. dan) Bir şeyin bozulmasını arzulama, fesâdını isteme. Devamını Oku

 • İSTİNKAS: Bir şeyin fiatını düşürmeye çalışma, ucuzlatmağa uğraşma. Devamını Oku

 • İSTİHALE: Bir şeyin terkib ve asıl şeklinin başka hâle değişmesi. Başkalaşmak. * Mümkün olmayış, imkânsızlık. Devamını Oku

 • İSTİBHAS: Bir şeyin doğruluk ve hakkâniyetini anlayabilmek için, iyice araştırıp tahkik etme. Devamını Oku

 • İSTİADE: Bir şeyin iade edilip geri gönderilmesini isteme. * Yeniden canlanma. * Âdet edinme. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar