İSTİVA Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İSTİVA kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

İSTİVA: Müsavi oluş. Temasül. * İ'tidal, istikamet ve karar. * Kemalin sâbit olması. * Kaba kuşluk zamanı. * Yükselmek, yüksek olmak. Üstün olmak. * İstila eylemek.

İSTİVA ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • İSTİ’LA: (Ulüv. den) Yükselmek. Üste çıkmak. Yüce olmak. Terfi’ eylemek. Galib olmak. * Gr: Bir şeyin bir şey üzerine çıkması. * Tecvidde: Harf okunduğu zaman dilin, üst damağa kalkmasına denir. (Bak: Müsta’liye) Devamını Oku

 • İSTİKRAR: Karar ve sebat üzere olmak. Karar kılma. Sâkin olmak. Yerleşmek. Devamını Oku

 • MASİVA: Ondan gayrısı. (Allah’tan) başka her şey hakkında kullanılan tâbirdir) Dünya ile alâkalı şeyler. (Bak: Taabbüd)(…Ey insan! Kur’anın desâtirindendir ki; Cenab-ı Hakkın mâsivasından hiçbir şeyi ona taabbüd edecek bir derecede kendinden büyük zannetme. Hem sen kendini hiçbir şeyden tekebbür edecek derecede büyük tutma. Çünkü mahlukat ma’budiyetten uzaklık noktasında müsavi oldukları gibi mahlukiyet nisbetinde de birdirler. Devamını Oku

 • İSTİMLAK: İcraî karar alma salâhiyetini hâiz bir amme hükmî şahıs (Vilâyet, Belediye v.s.) tarafından bir malın, halkın faydası için karşılığı verilip alınarak umumun istifadesine arzedilmesi. * Mülk satın almak. * Mülk sahibi olmak. Devamını Oku

 • VAÎ: (C: Vuât) Hâfız. Devamını Oku

 • VA: f. “Arkada, geri” mânâlarına gelerek birleşik kelimeler yapar. Devamını Oku

 • VAŞ: f. Düşman. Devamını Oku

 • İ’TİVA: Bükme veya bükülme. Devamını Oku

 • İ’TİVA: Bükme veya bükülme. Devamını Oku

 • LİVA: Bayrak. Sancak. * Eskiden kazadan büyük, vilâyetten küçük yerleşme merkezlerine denirdi. Tugay. * Hz. Peygambere (A.S.M.) âit sancak. Devamını Oku

 • VAŞAK: Derisinden kürk yapılan bir hayvan ve bunun postu. Devamını Oku

 • IĞVA: (Bak: İğva) Devamını Oku

 • İLTİVA: Burulmak. * Kıvrılmak, bükülmek. * Sarılıp birbirine dolaşmak. * Dalgalanma. * Eğri durma. * Nehrin dolaşıklı bir yatağı olma. Devamını Oku

 • İNZİVA: Feragat edip bir tarafa çekilmek. Bir işe karışmamak. Dünya işlerini bırakmak. Süfli ve hevesi işleri bırakıp ilm-i Kur’an ve imanla, ibadet ve taatla, Kur’ân ve imana hizmetle vakit geçirmek. Devamını Oku

 • VAİF: Davar yürüdüğünde karnından işitilen ses. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar