İSTİTAF Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İSTİTAF kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

İSTİTAF: Kaplama, ihtiva etme.

İSTİTAF ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • KAPASİTE: Fr. İçine alma, ihtiva etme kabiliyeti. * Kabiliyet, bilgi. Devamını Oku

 • TAFZİZ: Gümüş kaplama, gümüşleme. Devamını Oku

 • İSTİKSAM: Yemin teklif etme. * Bölüşme, taksim etme, paylaşma. Devamını Oku

 • İSTİZKÂR: (Zikr. den) Hatıra getirme, hatırlama. Tahattur etme. * Ezberleme, ezber etme. Devamını Oku

 • İZHAB: Gönderme. * Giydirme veya giydirilme. * Altun kaplama. Devamını Oku

 • İSTİHZAR: Huzura gelme, hazır etme, huzura dâvet etme. * Hazırlama, bir şeyi hatıra getirme. * Konferans verecek olan hatiplerin okumak ve araştırmak suretiyle evvelce hazırlanması. Devamını Oku

 • İMTİSAL: Nümune kabul etme. * Uymak. Ayrılmamak üzere inkıyad etme. * Mesel ve kıssa söyleme. * Bir şeyin suretine girme. * Muvafakat ve mutabakat etme. * Katili kısas etme. (Bak: Dimağ) Devamını Oku

 • İMTİSAL: Nümune kabul etme. * Uymak. Ayrılmamak üzere inkıyad etme. * Mesel ve kıssa söyleme. * Bir şeyin suretine girme. * Muvafakat ve mutabakat etme. * Katili kısas etme. (Bak: Dimağ) Devamını Oku

 • HAVİ: İçine alan, ihtiva eden, kaplayan. Câmi’. * Biriktirici. * Kuşatan. Devamını Oku

 • MÜSTEV’İB: (Va’b. dan) İçine alan, ihtiva eden. * Tutan. Kaplıyan. Devamını Oku

 • TEMHİD: (Mehd. den) Döşeme, yayma, düzeltme. * İskân etme. * Bir maddede özür, bahane beyan eylemek. * Özür sahibinin özrünü kabul ile tasdik eylemek. * Serd etme, izah etme, arz etme. * Mukaddeme yapma. Hazırlama. Devamını Oku

 • HÜKÜMNAME: f. Bir mahkeme veya hey’etin hüküm ve kararını hâvi vesika. Hükmü ihtiva eden kâğıt. Devamını Oku

 • DİVİT: Yazı yazmak için kullanılan hokka ve kalemi bir arada ihtiva eden mahfaza. Devamını Oku

 • BÂHİS: Anlatan. Bahseden. Araştıran. Araştırıcı. * Bir şeye dâir bilgileri içine alan. Bir mes’eleye dair beyanatı ihtiva eden. Devamını Oku

 • İSTİBAK: Yarış etme, yarışma. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar