İSTİŞMAM Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İSTİŞMAM kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

İSTİŞMAM: Koklamak. Kokusunu almak. * Hissetmek, sezmek, dolayısı ile anlamak. * Uzaktan haber almak.

İSTİŞMAM ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • İŞTİMAM: Gereği gibi koklamak. Koku duymak. Devamını Oku

 • İSTİRAK-I SEM’: Haber çalmak, kulak hırsızlığı. Devamını Oku

 • İSTİRAK-I SEM’: Haber çalmak, kulak hırsızlığı. Devamını Oku

 • İDHİMAM: Siyah olmak. * Ekinin susuzluktan dolayı siyah görünmesi. Devamını Oku

 • İSTİHBAR: Haber sormak, haber almayı istemek. Devamını Oku

 • İSTİNBA: Haber sormak. Haber istemek. * Vâkıf olmak. Bilmek. Devamını Oku

 • İSTİNŞAK: Abdest veyâ gusül esnâsında burun’a (üç defa) su çekmek. * Şiddetle koklamak, koklatmak. Devamını Oku

 • İSTİKRAZ: Borçlanmak. Ödünç almak. Borç almak. Devamını Oku

 • TEVHİD-İ ŞUHUD: Her nereye bakılırsa Allah’ın birliğini anlamak, hissetmek. * Görüş birliği. Devamını Oku

 • İHBAR: Haber vermek. Haber almak. Alınan haber. Anlatmak. (Bak: Ahbâr) Devamını Oku

 • İSTİARE: Ariyet istemek. Ödünç almak. Birinden iğreti bir şey almak. * Edb: Bir kelimenin mânasını muvakkaten başka mânada kullanmak; veya herhangi bir varlığa, ya da mefhuma asıl adını değil de, benzediği başka bir varlığın adını verme san’atına istiare denir.Cesur ve kuvvetli bir insana “arslan, kurnaz bir kimseye “tilki” demekle istiare yapmış oluruz. Devamını Oku

 • NİŞVE: Koklamak. * Bilmek. * Haber vermek. Devamını Oku

 • İSTİKŞAF: (C: İstikşâfât) (Keşf. den) Keşfetmeğe çalışma. * Ne olup bittiğini öğrenip anlamak için araştırma yapma. Devamını Oku

 • İSTİFHAM: Sual sorup anlamak. Anlamak için sormak. * Edb: Cevap istemek için değil, daha çok dikkati çekmek, hisleri kuvvetlerdirmek maksadıyla soru şeklinde söylemek san’atıdır. Şefkat, sevgi, hayret, kin ve nefret gibi duyguların te’siri altında vuku bulur. Meselâ:(Nerde Ertuğrul’u koynunda büyütmüş obalar?Hani Osman gibi Orhan gibi gürbüz babalar?Hani bir şanlı Süleyman Paşa, bir kanlı Selim?Ah bir Devamını Oku

 • BUYİDEN: f. Koklamak, koku almak. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar