İSTİRHAB Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İSTİRHAB kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

İSTİRHAB: Korkutma veya korkutulma.

İSTİRHAB ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • İRHAB: Bollanma, bol olma. Genişleme. Devamını Oku

 • TEHDİD: Göz dağı verme, birisini korkutma. Korkutulma. Devamını Oku

 • CEZALET: Rekâketsiz ifade. * Güzellik. * Müdebbirlik, akıllılık. * Azim, büyük. * Edb: Kelimeler, ince veya sert söylenişlerine göre; elfâz-ı cezle veya elfâz-ı rakika diye ikiye ayrılır. Elfâz-ı cezle: Söylenişte tatlılığı bulunan veya heybet, ululuk, çarpışma, korkutma, yıldırma ifâde etmeğe uygun kelimeler olarak ayrılır. Celâdet, sadme, kazanfer, çekâçek, dırahşân gibi.. Bu çeşit kelimelerle, söylenen ve Devamını Oku

 • TECYİF: Korkma, korkutulma. * Vurmak. * Murdar etmek, pisletmek. Devamını Oku

 • KIYAS-I İSTİSNAÎ: Bir hükmün neticesinin aynı veya nakzı, mukaddemelerinden birinde bilfiil zikredilirse, ona kıyâs-ı istisnâi denilir. Başka bir tâbirle: Neticesi veya zıddı bizzat kendisinde zikredilen kıyas. “Eğer bu cisim ise, mutlaka bir yer tutar” gibi. Veya “Güneş doğmuş ise, gündüz olmuştur” gibi. Devamını Oku

 • TEV’İD: (C.: Tev’idât) Sözle korkutma. Devamını Oku

 • TER’İB: Çok korkutma. Devamını Oku

 • TEVHİŞ: Ürkütme, kaçırma, korkutma. Devamını Oku

 • TEDHİŞ: Korkutma. Dehşete düşürme. Ürkütme. Devamını Oku

 • İDHAŞ: Korkutma, dehşet verme, dehşetlendirme. Devamını Oku

 • TERÖR: Fr. Yıldırma, tedhiş, korkutma. Anarşi. Devamını Oku

 • TEHVİL: Dehşet göstermek. Korkutma. Devamını Oku

 • İSTİARE-İ MUTLAKA: (Temlihiye veya tehekkümiye) Edb: Şaka, lâtife veya alayı içine alan bir istiaredir. Meselâ: Tilkinin eşeğe “gelsem olmaz mı huzura, a benim aslanım” demesi gibi… (Edb.S.) Devamını Oku

 • TEFZİ’: Ürkütme. Korkutma. * Hayretle baktırma. Devamını Oku

 • TEHEYYÜB: (Heybet. den) Korkma. Korkutma. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar