İSTİNHAZ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İSTİNHAZ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

İSTİNHAZ: Bir kimseye bir iş için kımıldamamasını emretme.

İSTİNHAZ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MÜNHAZİM: (Hazm. dan) Sinen, hazmolunan. Devamını Oku

 • İSTİKLÂL: (Kıllet. den) Kendi başına olmak, kimseye bağlı olmayış, müstakil oluş. * Az bulma, kâfi görmeme. * Rey sahibi olup keyfi iş görme ve başkasının emrine ve fikrine tâbi olmaktan uzak kalma. Devamını Oku

 • BÜRAKA: Bütün gün yüzünü süsleyen kadın. * Yemek sırasında bir kimseye kızıp, yemeği kimseye vermeyip yalnız yiyen kadın. Devamını Oku

 • HAYR-İ MUKAYYED: Bir kimseye hayırlı olduğu halde, diğer bir kimseye göre zararlı ve şer olan şey. Devamını Oku

 • İSTİDA’: (Vedâ’. dan) Bakılmak üzere emaneten bir kimseye bir şey bırakmak. Bir malı emaneten bir yere bırakmak. Devamını Oku

 • İSTİARE: Ariyet istemek. Ödünç almak. Birinden iğreti bir şey almak. * Edb: Bir kelimenin mânasını muvakkaten başka mânada kullanmak; veya herhangi bir varlığa, ya da mefhuma asıl adını değil de, benzediği başka bir varlığın adını verme san’atına istiare denir.Cesur ve kuvvetli bir insana “arslan, kurnaz bir kimseye “tilki” demekle istiare yapmış oluruz. Devamını Oku

 • ASABE: Kuvvet, şiddet. * Bir tek sinir. * Baba tarafından akraba olanlar. * Bir kimseye yardım ve takviye eden akrabası takımı. * Fık: Eshab-ı Feraiz, hisselerini aldıktan so a geri kalanı, terekeyi alan kimse. (Babası ve evladı olmayan kimseye vâris olan.) Devamını Oku

 • İTTİBA’: Tabi’ olma. Arkasından gitme. İtaat etme. Tebaiyyet ve imtisal etme.(Mariz bir asrın, hasta bir unsurun, alil bir uzun reçetesi: İttiba-ı Kur’andır! M.)(Muhabbetullah, Sünnet-i Seniyyenin ittibaını istilzam edip intac ediyor. Ne mutlu o kimseye ki, Sünnet-i Seniyyeye ittibaından hissesi ziyade ola. Veyl o kimseye ki, Sünnet-i Seniyyeyi takdir etmeyip, bid’alara giriyor! L.)(Eğer Allah’a muhabbetiniz varsa, Devamını Oku

 • UVZ: Bir kimseye sığınmak. Devamını Oku

 • MEFRUGÜN BİH: Bir kimseye bırakılan şey. Devamını Oku

 • MA’MA’: Kimseye birşey vermeyen kadın. Devamını Oku

 • MA’MA’: Kimseye birşey vermeyen kadın. Devamını Oku

 • MÜRŞİDÂNE: Mürşid olan kimseye yakışır şekilde. Devamını Oku

 • NİŞAD: Bir kimseye yemin vermek. Devamını Oku

 • MÜVAKİL: Yapmadığı bir işi, başka bir kimseye yaptıran. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar