İSTİNHAS Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İSTİNHAS kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

İSTİNHAS: Haberi iyice inceleme.

İSTİNHAS ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • İSTİNFAZ: Bir yerin bütün her tarafını iyice öğrenebilmek için dikkatle bakma, inceleme. Devamını Oku

 • İSTİNFAZ: Bir yerin bütün her tarafını iyice öğrenebilmek için dikkatle bakma, inceleme. Devamını Oku

 • MİNHAS: (C.: Menâhis) Uğursuz şey. Devamını Oku

 • MÜNHASİF: (Husuf. dan) İnhisaf eden, sönükleşen, daha mükemmel bir $şeyin yanında sönük kalan. Değersiz. Gölgelenmiş. Devamını Oku

 • MUHAKEME: (C.: Muhakemât) (Hüküm. den) Dava için iki tarafın mahkemeye baş vurması. * İki tarafın mahkemeye baş vurması. * İki tarafı dinleyip hüküm vermek. * Düşünmek. * Zihinde inceleme yapmak. * Karar vermek için iyice düşünmek. Devamını Oku

 • İSTİBHAS: Bir şeyin doğruluk ve hakkâniyetini anlayabilmek için, iyice araştırıp tahkik etme. Devamını Oku

 • GAYB-AŞİNA: f. Gaybı bilen. Gaybdan haberi olan. Gelecekten veya âhiretten haberi olan. Devamını Oku

 • MEN’A: Ölüm haberi. Vefat haberi. Devamını Oku

 • ŞARKİYAT: Şark dilleri veya ilimleri hakkında inceleme yapan ilim şubesi. Devamını Oku

 • NEV’UN MÜNHASIRUN FİŞ-ŞAHS: Nev’i şahsına münhasır. Başka bir benzeri olmayan. Devamını Oku

 • NASS: Kat’ilik, kesinlik, açıklık. Te’vile ihtimali olmayan söz veya delil. * Kur’ân-ı Kerim veya Hadis-i Şerifde bir iş ve mes’ele hakkında olan açıklık ve bu şekilde açık olan kelâm ve âyet. Akide. * Bir haberi kimden aldığını söyleyerek, en nihayet o haberi ilk söyleyene kadar nakledilişi isbat etmek.Bazılarınca istihraç ve izhar mânâlarından me’huzdur. Bir şeyin Devamını Oku

 • ŞUURDÂRÂNE: f. Haberli ve iyice tanıyarak. Kendinden haberi olarak. Bilerek, bilir gibi.(Hayat olmazsa vücud vücud değildir; ademden farkı olmaz. Hayat, ruhun ziyasıdır. Şuur, hayatın nurudur. Madem ki hayat ve şuur bu kadar ehemmiyetlidirler. Ve madem şu âlemde bilmüşahede bir intizam-ı kâmil-i ekmel vardır. Ve şu kâinatta bir itkan-ı muhkem, bir insicâm-ı ahkem görünüyor. Madem şu Devamını Oku

 • MAHKEME-İ TEMYİZ: Adliye mahkemelerince verilen karar ve hükümlerin son inceleme ve tahkik mercii olan yüksek mahkeme. Devamını Oku

 • HÜCCET-İ MÜTEADDİYE: Taraflara münhasır olmayıp başkalarını da alâkalandıran delil. Devamını Oku

 • NEZİHÂNE: f. Temizce, iyice, güzelce. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar