İSTİLZAM Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İSTİLZAM kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

İSTİLZAM: Lüzumlu olmak. Gerektirmek. Lâzım addetmek. İcâbettirmek.

İSTİLZAM ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MÜMARESAT-I İLZAMİYAT: İkna ve ilzam etmek için meharetle bir işe devam etmek. İlzam için yapılan ustalıklar. Devamını Oku

 • İLZAMİYAT: Bir kimseyi ilzam edip susturmak için söylenen sözler. Devamını Oku

 • İLZAM: Muaraza veya muhakemede delil göstererek muhalifini susturmak, iskât etmek. Söz ve fikirde galibiyet. İltizam ettirmek. İsnad ve isbat etmek. Devamını Oku

 • İSTİHBAB: Bir şeyi iyi ve güzel addetmek. * Dost edinme. * Müstehab etmek ve olmak. Devamını Oku

 • TEVCİB: (Vücub. dan) Lüzumlu yapma, lâzım etmek, gerektirmek. * Bir iş için vakit belirlemek. Devamını Oku

 • MÜLZİM: İlzam eden, susturucu. * Lüzumlu gören. Gerektiren. * Verilen hükmün mutlak yerine getirilmesindeki mecburiyet. Devamını Oku

 • İSTİS’AB: Zor addetmek. Güç saymak. * Güçlük çekmek. Devamını Oku

 • İSTİSHAL: Kolay saymak. Bir şeyi kolay addetmek. Devamını Oku

 • İSTATİSTİK: Fr. Bir neticeye varmak veya bir hüküm çıkarmak için metodlu olarak mevcud lüzumlu şeyleri toplayıp sayı hâlinde göstermek işi ve bu işle meşgul olan ilim. Devamını Oku

 • İSTİHAL: Müstehak olmak, bir şeye ehil olmak. * Kolaylık elde etmek. Devamını Oku

 • İSTİVA: Müsavi oluş. Temasül. * İ’tidal, istikamet ve karar. * Kemalin sâbit olması. * Kaba kuşluk zamanı. * Yükselmek, yüksek olmak. Üstün olmak. * İstila eylemek. Devamını Oku

 • İSTİ’LA: (Ulüv. den) Yükselmek. Üste çıkmak. Yüce olmak. Terfi’ eylemek. Galib olmak. * Gr: Bir şeyin bir şey üzerine çıkması. * Tecvidde: Harf okunduğu zaman dilin, üst damağa kalkmasına denir. (Bak: Müsta’liye) Devamını Oku

 • İSTİKLÂLCU: f. İstiklâl arayan. Müstakil olmak, hür olmak için çalışan. Devamını Oku

 • KİFAYET: Lüzumlu kadar olmak. Yetişmek. Bir işe yetecek kadar olmak. İktidar. Liyâkat. Yararlık. Devamını Oku

 • İSTİHKÂM: Sağlamlık. Metin olmak. Kuvvetli ve dayanıklı olmak. * Askerlikte: Düşmana karşı, hücumlarını savmak için hazırlanmış bulunan siper, askeri yapılar. İstihkâm işi ile uğraşan asker sınıfı. * Kuvvet ve metanet vermek. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar