İSTİKŞAF Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İSTİKŞAF kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

İSTİKŞAF: (C: İstikşâfât) (Keşf. den) Keşfetmeğe çalışma. * Ne olup bittiğini öğrenip anlamak için araştırma yapma.

İSTİKŞAF ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • İSTİKÂNE: (İstikânet) Alçaklık etmek. * Zillet ve meskenet göstermek. * Tevazu göstermek. Devamını Oku

 • LÂKİNNE: İstidrak edatıdır. İdrak istemek, anlamak istemek edatıdır ve bulunduğu kelimede bir şeyin anlamak istendiğini bildirir. Evvelki sözden neş’et eden bir tevehhümü kaldırmak için kullanılır. (Bak: İnne) Devamını Oku

 • İSTİFHAM: Sual sorup anlamak. Anlamak için sormak. * Edb: Cevap istemek için değil, daha çok dikkati çekmek, hisleri kuvvetlerdirmek maksadıyla soru şeklinde söylemek san’atıdır. Şefkat, sevgi, hayret, kin ve nefret gibi duyguların te’siri altında vuku bulur. Meselâ:(Nerde Ertuğrul’u koynunda büyütmüş obalar?Hani Osman gibi Orhan gibi gürbüz babalar?Hani bir şanlı Süleyman Paşa, bir kanlı Selim?Ah bir Devamını Oku

 • İSTİDRAK: Nâil olmak, ulaşmak, varmak. * Anlamak. * Gr: Bir kelimeyi, evvelki sözden neş’et eden bir tevehhümü kaldırmak için kullanmak. Devamını Oku

 • İSTİŞMAM: Koklamak. Kokusunu almak. * Hissetmek, sezmek, dolayısı ile anlamak. * Uzaktan haber almak. Devamını Oku

 • GAVS: Suya dalmak. Dalgıçlık. * Mc: Bir mes’elenin derinliğine ve hakikatine muttali’ olup bilmek. * İyi anlamak. * Maslahata gayret ile girmek. Devamını Oku

 • AFİK: Yalancı, iftiracı. Devamını Oku

 • AFİK: Yalancı, iftiracı. Devamını Oku

 • KİŞAF (KÜŞÂF): Bir kaç yıl üstüne yük vurulmayan deve yavrusu. * Dişi deve hâmile iken erkek devenin ona cimâ etmesi. Devamını Oku

 • İSTİFRAD: Ayırma, tek tek yapma. * Yalnız tek başına. Devamını Oku

 • İSTİ’NAD: İnatlaşma, inat yapma. Muannidlik. Devamını Oku

 • MÜSTEDRİK: İstidrak eden, anlamak isteyen. Devamını Oku

 • İSTİCDAD: Yenileme. Yeniden yapma. Devamını Oku

 • İSTİHMAK: Ahmaklık gösterme, salaklık yapma. Devamını Oku

 • MİM: Kur’ân-ı Kerim alfabesindeki yirmidördüncü harf olup, ebced hesabında kırk sayısının karşılığıdır. * Tarih yazarken bazan Muharrem ayına bir işaret olabilir. * Bir kitap veya ibarenin sonuna veya altına temme (bitti) yerine ve “mâlum oldu, görüldü” makamında konulan bir harftir. (Bak: Ebced) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar