İSTİKLÂLİYET Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İSTİKLÂLİYET kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

İSTİKLÂLİYET: İstiklâl üzere bulunma. Hür ve müstakil olma. Başlı başına buyruk olma.

İSTİKLÂLİYET ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • İSTİKLÂLCU: f. İstiklâl arayan. Müstakil olmak, hür olmak için çalışan. Devamını Oku

 • İSTİKLÂL: (Kıllet. den) Kendi başına olmak, kimseye bağlı olmayış, müstakil oluş. * Az bulma, kâfi görmeme. * Rey sahibi olup keyfi iş görme ve başkasının emrine ve fikrine tâbi olmaktan uzak kalma. Devamını Oku

 • RAKD: Uyumak üzere bulunma. Uykuya dalar gibi olma. Devamını Oku

 • İSTİKDAM: Önde bulunma, öne geçme. * Çok ayaklı olma. Ayaklarının adedi fazla olma. Devamını Oku

 • TABİİYYET: Tabi’lik. Tâbi olma. Bir kimseye mensub bulunma. Bir devletin teb’asından olma. Devamını Oku

 • MA’HUDİYYET: (Ahd. den) Söz verilmiş olma. Ahdedilmiş bulunma. Belli olma. Devamını Oku

 • İSTİHKÂMAT-I DÂHİLİYE: Bir istihkâmın iç tarafında, icab ettiği zaman yapılan müstakil sığınaklar. Devamını Oku

 • UÇBEYİ: Hudutlardaki sancakbeyleri hakkında kullanılan bir tâbir idi. Orta çağlarda Türk Devletinin uçbeyleri yarı müstakil idiler. Bağlı bulundukları devletler zayıfladıkça istiklâl dereceleri artar, neticede müstakil devlet olarak ortaya çıkanlar olurdu. Akkoyunlular, Karakoyunlular ve nihayet Osmanlılar bu şekilde müstakil bir devlet olarak meydana gelmişlerdir. (O.T.D.S.) Devamını Oku

 • TEKADÜM: Geçmiş bulunma. * Mürur-u zaman olma. Devamını Oku

 • İKTİRAB: Tasalı ve gamlı olma. Korkulu ve hüzünlü bulunma. Devamını Oku

 • TEENNÜS: (Üns. den) Müennes olma. * Kadınlaşma. Kadın gibi hareketlerde bulunma. Devamını Oku

 • ME’ZUNİYET: Me’zun olma. İzinli ve salâhiyetli olma. Diplomalı olma. Devamını Oku

 • ŞER’İYYE(T): Şeriata uygun olma. Kanun ve nizamlara muvafık bulunma. Devamını Oku

 • ŞER’İYYE(T): Şeriata uygun olma. Kanun ve nizamlara muvafık bulunma. Devamını Oku

 • MEŞRUİYYET: Meşruluk. Meşru’ olma. Kanuna, şeriata uygun bulunma. Yasak olmayış. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar