İSTİKLÂL Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İSTİKLÂL kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

İSTİKLÂL: (Kıllet. den) Kendi başına olmak, kimseye bağlı olmayış, müstakil oluş. * Az bulma, kâfi görmeme. * Rey sahibi olup keyfi iş görme ve başkasının emrine ve fikrine tâbi olmaktan uzak kalma.

İSTİKLÂL ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • İSTİKLÂLİYET: İstiklâl üzere bulunma. Hür ve müstakil olma. Başlı başına buyruk olma. Devamını Oku

 • İSTİKLÂLCU: f. İstiklâl arayan. Müstakil olmak, hür olmak için çalışan. Devamını Oku

 • İSTİBDAD: Başlı başına olmak. Keyfî idare sistemi. * Zulüm ve tahakküm. İdaresi altındakilerin istemediği şeyleri yalnız kendi keyfine göre zorla ve zulümle yaptırmaya çalışmak. Kanun ve nizamlara bağlı olmayarak, çok defa da kanun namına kanunsuzluk yaparak, keyfi hükmünü icra ettirmek. Kimseyi tanımadan kendi dediğini ve keyfi emirlerini kuvvet ve cebir kullanmak suretiyle yaptırmaya çalışmak. Allah’ı Devamını Oku

 • İKLİL: Hz. Peygamber’in (A.S.M.) Zebur’da geçen bir ismidir. Müzeyyen tâç manâsına da gelir. Devamını Oku

 • İSTİHKÂMAT-I DÂHİLİYE: Bir istihkâmın iç tarafında, icab ettiği zaman yapılan müstakil sığınaklar. Devamını Oku

 • İSTİHARE: Tefe’ül. Sual sorup cevap istemek. * Hayırlı olmayı istemek. * Hayran olmak, şaşmak, taaccüb etmek. * Bir işin hayırlı olup olmıyacağı niyetiyle abdest alıp, dua edip rüya görmek üzere uykuya yatma. Devamını Oku

 • SU-İ İSTİMÂL: Kötüye kullanma. Eldeki nimeti veya fırsatı boşuna yahut kendi menfaatine kullanma. Devamını Oku

 • İSTİB’AD: Uzaklaşma. Uzak görme, ihtimal vermeyiş, olmayacak sanma, akıldan uzak görme. * Yakıştırmayış. Devamını Oku

 • İSTİ’SAM: İsmetli olmayı istemek. Temizlik istemek. Günah ve ayıplardan temiz olmak. Devamını Oku

 • İSTİMALE: Avutmak. Meylettirmek. Cezbettirmek. * Gönül almak. Çok mal sahibi olmak. Devamını Oku

 • İSTİGNA: Cenab-ı Hak’tan başka kimsenin minneti altına girmemek. * Gönül tokluğu. Elindekini kâfi bulmak. Zenginlik istememek. Muhtaç olmayıp zengin olmak. * Nazlanmak. * Azamet ve tekebbür etmek. Devamını Oku

 • RE’SEN: Kendi başına, bizzat. * Kimseye danışmadan. Müstakil olarak. * Doğrudan doğruya. Devamını Oku

 • RE’SEN: Kendi başına, bizzat. * Kimseye danışmadan. Müstakil olarak. * Doğrudan doğruya. Devamını Oku

 • İSTİMLAK: İcraî karar alma salâhiyetini hâiz bir amme hükmî şahıs (Vilâyet, Belediye v.s.) tarafından bir malın, halkın faydası için karşılığı verilip alınarak umumun istifadesine arzedilmesi. * Mülk satın almak. * Mülk sahibi olmak. Devamını Oku

 • ÜKL: (Ükül) Meyve, yiyecek, azık. * Zekâ. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar