İSTİKFAF Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İSTİKFAF kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

İSTİKFAF: (Kifâf. dan) Kanaat etme, az şeyi yeter bulup râzı olma. * Yetişme. * Dilenci gibi el uzatma.

İSTİKFAF ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • İSTİKFA: Yetinme, kâfi bulma, yeter sayma. Mevcud olan ile iktifâ etme. Devamını Oku

 • İSTİSLAM: Uyma, tabi olma. * Müslümanlığı kabul etme. İslâm olma. * Yolun ortasından gitme. Devamını Oku

 • İSTİKLA: Te’hir etme. So aya bırakma. * Alıkoyma, mâni olma, engel olma. * Veresiye alma, borç olarak alma. Devamını Oku

 • İSTİKLA: Te’hir etme. So aya bırakma. * Alıkoyma, mâni olma, engel olma. * Veresiye alma, borç olarak alma. Devamını Oku

 • İSTİBHAR: Çok geniş bilgiye sahib olma. * Deniz gibi büyük ve geniş olma. Devamını Oku

 • İSTİKFAL: (Kefâlet. den) Kefil olma, kefilliği kabul etme. Devamını Oku

 • İSTİFHAM: Sual sorup anlamak. Anlamak için sormak. * Edb: Cevap istemek için değil, daha çok dikkati çekmek, hisleri kuvvetlerdirmek maksadıyla soru şeklinde söylemek san’atıdır. Şefkat, sevgi, hayret, kin ve nefret gibi duyguların te’siri altında vuku bulur. Meselâ:(Nerde Ertuğrul’u koynunda büyütmüş obalar?Hani Osman gibi Orhan gibi gürbüz babalar?Hani bir şanlı Süleyman Paşa, bir kanlı Selim?Ah bir Devamını Oku

 • İSTİTAAT: (Tav’. dan) Tâkat getirmek. Kudreti ve gücü yeter olmak. Devamını Oku

 • İSTİBHAL: Azad etme. Azad olma, serbest bırakılma. Devamını Oku

 • İSTİSKAL: Ağır bulup hoşlanmadığını anlatmak. Soğuk muamele ederek sevmediğini bildirmek. Devamını Oku

 • İSTİHSALAT: (İstihsal. C.) Üretilen şeyler. Bir memleketin veya fabrika gibi faaliyet merkezlerinin çıkardığı, yetiştirdiği şeyler. Devamını Oku

 • İSTİKDAM: Önde bulunma, öne geçme. * Çok ayaklı olma. Ayaklarının adedi fazla olma. Devamını Oku

 • İSTİHRAB: Bir musibet sebebi ile perişan olma, mahrum olma. Devamını Oku

 • ZIDDİYET: Birbirine muhâlif, zıt olma hâli. Zıtlık. Birbirinden nefret etme. Zıt fikir veya kanaat sahibi olanların durumu. Devamını Oku

 • İSTİBANE: Açıklama, belli olma. Meydanda ve âşikâr olma. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar