İSTİHVA Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İSTİHVA kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

İSTİHVA: Şaşırıp kalmak. Divane olmak. Hevâ ve hevesi hoş görmek.

İSTİHVA ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • ŞÜZUZ: (Şâzz. dan) Kaide ve kanun dışı kalmak. Yalnız kalmak. * Karşı olmak, muhalif olmak. Devamını Oku

 • TEFRİT: Ortalamanın yani vasatın çok altında kalmak, geride kalmak. Normalden aşağı olmak. (İfratın zıddı) Devamını Oku

 • İSTİŞHAD: Birisinin şâhidliğini istemek. Şâhid göstermek. Delil olarak ileri sürmek. * Şehid olmak. Devamını Oku

 • İSTİSGAR: Küçümsemek. Küçük görmek. Kerih görmek. Devamını Oku

 • İSTİHARE: Tefe’ül. Sual sorup cevap istemek. * Hayırlı olmayı istemek. * Hayran olmak, şaşmak, taaccüb etmek. * Bir işin hayırlı olup olmıyacağı niyetiyle abdest alıp, dua edip rüya görmek üzere uykuya yatma. Devamını Oku

 • İSTİNKÂF: Kabul etmemek. Çekimser kalmak.(İşte ey insan! Eğer yalnız O’na abd olsan, bütün mahlukat üstünde bir mevki kazanırsın. Eğer ubudiyetten istinkâf etsen, âciz mahlukata zelil bir abd olursun! S.) Devamını Oku

 • TAHALLİ: (Halâ. dan) Boşalmak. Boş kalmak. Tenhaya çekilmek. Yalnız kalmak. Devamını Oku

 • ŞEKAVET: Her çeşit kötülük içinde olmak. Belâ ve zillete düşmek. Sıkıntıda kalmak. * Haydutluk, eşkiyalık. Devamını Oku

 • TEFEKKÜN: Pişman olmak. * Taaccüb etmek, hayrette kalmak, şaşırmak. Devamını Oku

 • TEDAHÜL: İç içe olmak. Birbiri içine girmek. * Yığılıp kalmak. Birikmek. Karışmak. * Bir taksidi ödemeden ötekinin gelmesi. Ödemede gecikmek. Devamını Oku

 • İSTİHAL: Müstehak olmak, bir şeye ehil olmak. * Kolaylık elde etmek. Devamını Oku

 • SÜNUH: (C.: Sünuhat) Çok düşünmeden akla ve kalbe gelen mânâ. * Zuhur etmek. Vaki olmak. * Sözü kinâye ve târiz ile söylemek. * Kolay olmak. * Birini güçlüğe düşürmek. Devamını Oku

 • İSTİVA: Müsavi oluş. Temasül. * İ’tidal, istikamet ve karar. * Kemalin sâbit olması. * Kaba kuşluk zamanı. * Yükselmek, yüksek olmak. Üstün olmak. * İstila eylemek. Devamını Oku

 • İSTİKZAR: Çirkin, pis ve kötü görmek. Devamını Oku

 • İSTİLANE: Bir şeyi mülâyim görmek, mülâyim bulmak. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar