İSTİHARE Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İSTİHARE kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

İSTİHARE: Tefe'ül. Sual sorup cevap istemek. * Hayırlı olmayı istemek. * Hayran olmak, şaşmak, taaccüb etmek. * Bir işin hayırlı olup olmıyacağı niyetiyle abdest alıp, dua edip rüya görmek üzere uykuya yatma.

İSTİHARE ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • HAREŞE: Sinek. Devamını Oku

 • HARE: f. Kaya, sert taş. * Bir cins dalgalı kumaş. Devamını Oku

 • MÜ’HARE: (Mü’hire) Deve semerinin ağaç kısmıdır ve binen kimse ona dayanır. Devamını Oku

 • İSTİ’SAM: İsmetli olmayı istemek. Temizlik istemek. Günah ve ayıplardan temiz olmak. Devamını Oku

 • İSTİFHAM: Sual sorup anlamak. Anlamak için sormak. * Edb: Cevap istemek için değil, daha çok dikkati çekmek, hisleri kuvvetlerdirmek maksadıyla soru şeklinde söylemek san’atıdır. Şefkat, sevgi, hayret, kin ve nefret gibi duyguların te’siri altında vuku bulur. Meselâ:(Nerde Ertuğrul’u koynunda büyütmüş obalar?Hani Osman gibi Orhan gibi gürbüz babalar?Hani bir şanlı Süleyman Paşa, bir kanlı Selim?Ah bir Devamını Oku

 • İSTİZAH: Belirsiz ve mübhem bir şey hakkında açık söylenmesini istemek. İzah istemek. * Gensoru. Bir mes’ele hakkında mebuslar tarafından başbakana veya bakanlardan birine açılan ve sonunda soruşturma yapılması istenilen sual. Devamını Oku

 • İSTİŞHAD: Birisinin şâhidliğini istemek. Şâhid göstermek. Delil olarak ileri sürmek. * Şehid olmak. Devamını Oku

 • İSTİRDAF: Beraber olmayı istemek, beraber gitmeği arzu etmek. Devamını Oku

 • İSTİNCA: Birisinden maksadını istihsal etmek. * İlm-i Hâlde: Pislikten temizlenmek. Abdest bozduktan so a veya abdest almadan evvel; kan, sidik, meni’ gibi şeylerin çıktıkları yeri temizlemek. Devamını Oku

 • İSTİKLÂL: (Kıllet. den) Kendi başına olmak, kimseye bağlı olmayış, müstakil oluş. * Az bulma, kâfi görmeme. * Rey sahibi olup keyfi iş görme ve başkasının emrine ve fikrine tâbi olmaktan uzak kalma. Devamını Oku

 • İSTİTBA’: Tâbi olmayı istemek. Peşinden sürüklemek. Devamını Oku

 • İSTİZHAR: Dayanmak. Güvenmek. Arka vermek. * Yardım istemek. Zahîr istemek. * Ezberlemek. * Aşikâr etmek. Devamını Oku

 • İSTİRHAM: Merhamet istemek. Yalvarmak. * İzin istemek. Rica etmek. Devamını Oku

 • İSTİFRAŞ: Yataklık yapma. Odalık alma. Yatağa alıp beraber yatma. * Haremi ile beraber yatma. Devamını Oku

 • İSTİGNA: Cenab-ı Hak’tan başka kimsenin minneti altına girmemek. * Gönül tokluğu. Elindekini kâfi bulmak. Zenginlik istememek. Muhtaç olmayıp zengin olmak. * Nazlanmak. * Azamet ve tekebbür etmek. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar